Listen over norske barnevernsaker som er sluppet inn til behandling i EMD er som kjent svært lang. Domstolen avgjorde et knippe saker før sommeren, men fortsatt ligger det flere titalls saker på vent i systemet.

Nå er listen blitt enda litt lenger, for av nettsidene til EMD fremkommer det at ytterligere fire saker er blitt kommunisert til norske myndigheter. At sakene er blitt kommunisert betyr at EMD, det vil rent praktisk i de fleste tilfeller si Arnfinn Bårdsen for Norges vedkommende, ikke utelukker at saken kan ende med fellelse.

Et element som gjør at det kanskje vil bli knyttet litt ekstra interesse til disse fire sakene, er at samtlige gjelder saker som ble avgjort i norske domstoler etter den såkalte Strand Lobben-dommen. To av dem gjelder til og med saker som er avvist av Høyesteretts ankeutvalg etter de tre storkammerdommene fra Høyesterett våren 2020.

Samtlige saker berører spørsmål knyttet til akuttplasseringer, fosterforeldreadopsjon eller samværsfastsettelse.

Artikkelen fortsetter under annonsen

Kursendring

Professor ved UiB Karl Harald Søvig tror sakene vil bli en test på om EMD mener Norge har gjennomført den senere praksisen på en tilfredsstillende måte.

– At disse sakene er blitt kommunisert er interessant. Spesielt gjelder det de to sakene som er avgjort etter Høyesteretts storkammerdommer i mars i fjor. Jeg tror vi skal se på dette som nyttig, for nå vil menneskerettsdomstolen kunne sende et klart signal om hvorvidt den kursendringen som Høyesterett har foretatt, er tilstrekkelig.

– Tror du den er tilstrekkelig?

– På samværsspørsmålet er det jo opplagt at det er skjedd en kursendring, og jeg tror den er tilstrekkelig, stort sett. Men kan jo aldri utelukke at det er saker det ikke er der. Men det er ikke tvil om at man gir mer samvær nå enn før storkammerdommene, sier Søvig.