I november 2019 konkluderte EMD med at Finland hadde krenket EMK artikkel 2 og 3 da en mann ble utvist til Irak. Mannen hevdet at returen ville sette hans liv i fare, og viste blant annet til at han i Bagdad var blitt utsatt for flere angrep. Selv satte han angrepene i sammenheng med sitt antikorrupsjonsarbeid i det irakske justisdepartementet.

Finske utlendingsmyndigheter hadde ingen tro på mannens historie, og sendte ham tilbake. Få måneder senere opplyste datteren hans at mannen var blitt skutt i hodet på gaten i Bagdad.

I dommen fra 2019 skrev at EMD retten «ikke finner grunn til å betvile» at mannen faktisk er død. Domstolen skrev videre at det er tidspunktet for utvisningen som skal vurderes, og kom til at myndighetene på det tidspunktet hadde tilstrekkelig grunn til å anta at mannens liv var i fare.

Etter at det ble klart at historien om drapet var en bløff, ble datteren dømt til ett år og ti måneders fengsel for grovt bedrageri og dokumentfalsk.

Les: Finsk politi tror Menneskerettsdomstolen kan ha blitt lurt

Etter begjæring fra fra finske myndigheter, har derfor EMD besluttet å bruke den ikke veldig vanlige «Rule 80» fra domstolens statutter. Denne regelen gir EMD anledning til å gjenåpne saker dersom det skulle dukke opp tidligere ukjente faktaopplysninger:

«For the Court, it is therefore clear that the applicant knowingly intended to deceive the Court as to the core factual elements of her allegations in the complaint. It is also clear that had this information become known to the Court before its adjudication of the case, the applicant’s complaint would have been declared inadmissible under Article 35 § 3(a) of the Convention.

It follows that the Court’s judgment of 14 November 2019 must now be annulled in its entirety and that the application no. 25244/18 must be rejected as an abuse of the right of individual application pursuant to Article 35 §§ 3 (a) and 4 of the Convention.»

Kvinnen ble i den opprinnelige dommen tilkjent rundt 250.000 kroner i erstatning og oppreisning.

EMDs gjenåpning finner du her