At Høyesterett ber EFTA-domstolen om rådgivende uttalelser er vi vant til, men noen tilsvarende ordning for Menneskerettighetsdomstolen har aldri eksistert. Før nå.

I april ratifiserte Frankrike, som det tiende landet, tilleggsprotokoll nr 16 til Menneskerettskonvensjonen. Dermed ble det nødvendige antallet nådd for at avtalen skulle tre i kraft. Det gjorde den, som det så enkelt heter i traktaten, «on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which ten High Contracting Parties to the Convention have expressed their consent to be bound by the Protocol».

Eller 1. august 2018, som det ble i praksis.

Les professor Halvard Haukeland Fredriksens kommentar om saken her

Norge har signert

Tilleggsprotokoll nr. 16 ble fremlagt i 2013, og Norge signerte avtalen allerede i 2014. Men siden er det skjedd lite, og noen ratifisering er fortsatt langt unna. I postlistene til departementene kan man se at Justisdepartementet våren 2017 ba Utenriksdepartementet om dets syn på saken, men hva svaret var, har Rett24 ikke fått innsyn i.

Statssekretær Sveinung Rotevatn (V) i Justisdepartementet, opplyser at han ikke er kjent med hva som har vært diskutert så langt, men lover at saken nå vil bli fulgt opp,

– Eg kan ikkje snakke på vegner av tidlegare politisk leiing, men så vidt eg har forstått har saka rett og slett ikkje vore prioritert. Så lenge eg har vore her har i alle fall ikkje dette vore eit tema. Men eg skal følgje opp saka vidare, skriver Rotevatn til Rett24.

Han vil ikke love når protokollen kan ventes sendt på høring, som vil være første skritt på vei mot en eventuell ratifikasjon.

Revirkamp med EU

Ifølge professor Halvard Haukeland Fredriksen ved UIB, er det revirstrid mellom EU-domstolen og EMD som er årsaken til at det har tatt så lang tid å protokollen på plass. I sin kommentar til saken sist uke, skrev han at EU-domstolen gikk til angrep på protokollen i en avgjørelse «gjennomsyret av motvilje mot å underordne seg EMD på menneskerettighetenes område».

President ved EMK, Guido Raimondi, uttalte i forbindelse med Frankrikes ratifisering at tilleggsprotokoll 16 vil «styrke dialogen mellom menneskerettskonvensjonen og de nasjonale domstolene»:

– Dette er en milepæl i EMKs historie, og et stort skritt for beskyttelsen av menneskerettigheter i Europa, sa Raimondi.

Så langt er det få EU-land som har ratifisert protokollen, men nå altså med Frankrike som et fremtredende unntak. Hverken Sverige eller Danmark har signert.

Disse har signert

I protokollen er det uttrykkelig nedfelt at rådgivende uttalelser fra EMD ikke vil være direkte bindende for nasjonale domstoler.

De 10 medlemmene av Europarådet som har ratifisert er:

 1. Albania
 2. Armenia
 3. Estland
 4. Finland
 5. Frankrike
 6. Georgia
 7. Litauen
 8. San Marino
 9. Slovenia
 10. Ukraina

Ytterligere ti har signert uten å ratifisere. Dette er:

 1. Andorra
 2. Bosnia og Hercegovina
 3. Hellas
 4. Italia
 5. Nederland
 6. Norge
 7. Moldova
 8. Romania
 9. Slovakia
 10. Tyrkia