Rundt 250 møtte opp da Oslo krets av Advokatforeningen holdt årsmøte torsdag. Det faglige temaet var ytringsfrihet, og høyesterettsdommer Erik Møse gjennomgikk nyere praksis fra EMD, helt opp til denne ukens avgjørelse i saken mellom advokat Mona Høiness og Norge.

– Vi lever i en kritisk tid for ytringsfriheten sa William Nygaard, styreleder i Norsk PEN og tidligere forlagssjef i Aschehoug, da han åpnet den påfølgende debatten. I panelet satt forøvrig NIM-direktør Adele Matheson Mestad, statsviter og Nobel-komitémedlem Asle Toje og NRK-journalist Leo Ajkic.

Normalt ville denne artikkelen vært vinklet mer mot den årlige æresprisutdelingen enn mot en ikke fullstendig uforutsigbar debatt, men Rett24 velger grunnet force majeure å ofre tradisjonelle journalistiske kriterier på blyghetens alter.

ærespris
Rett24 fikk årets ærespris av Advokatforeningen Oslo Krets.

Årsmøtet valgte følgende styre for det neste året:

Leder: Else-Marie Merckoll, Langseth Advokatfirma

Medlemmer:

  • Lars Berge Andersen (nestleder), SANDS
  • Nora Hallen, Advokatfirmaet Elden
  • Trygve Staff, Staff
  • Hanne Skaarberg Holen, Thommessen
  • Anette Mellbye, Bull & Co
  • Gitte Marie Lundh Bjurling, Advoco

Til styret i Yngre advokater Oslo ble valgt:

Leder: Magnus Brekke Svanberg, Furuholmen Dietrichson

Medlemmer:

Espen Kheradmandi, Huseiernes Landsforbund

Ingrid Mellum Gundersen, 

Anne-Sofie Rolfsjord, Bull & Co

Christine Taaje, EY

Camilla Hovind Breiland, KPMG

Ea Herstad, Arntzen de Besche

Mohsin Ramani, Glittertind