I september varslet Knut Helge Reinskou at han vil gå av fra stillingen som ekspedisjonssjef for Lovavdelingen. Reinskou har vært i Lovavdelingen siden 1983, og ble avdelingsdirektør i enheten for offentlig rett i 2002. Han ble utnevnt til ekspedisjonssjef i 2008.

Da søknadsfristen gikk ut, var det tre kandidater som kjempet om jobben – to interne og én ekstern utfordrer.

bull Bøe ormberg kinander mahieu
Ketil Bøe Moen nest lengst til venstre, under mandagens EØS-seminar hos Thommessen.

Nå er det klart at det ble den eksterne som trakk det lengste strået. Ketil Bøe Moen (44) kommer fra Regjeringsadvokaten, og har lang erfaring med prosedyre i både EFTA-domstolen og Høyesterett på CVen. Han begynte advokatfullmektig hos RA allerede tidlig på 2000-tallet, og fikk møterett i 2009. Han har siden medvirket i en lang rekke saker for Høyesterett, blant annet i den såkalte Holship-saken.

Siden mai 2013 har han hatt lederansvar og utvidet fagansvar i Regjeringsadvokatens ledergruppe. Han har også forskererfaring fra Senter for europarett ved Universitetet i Oslo.

Den sittende ekspedisjonssjefen, Reinskou, går av ved årsskiftet.