Sist uke omtalte Rett24 at de i 2015 ble levert en klage til ESA, på bakgrunn av de norske reglene om arbeidsavklaringspenger.

Bakgrunnen var at en norsk borger hadde fått avslag på sin søknad om å oppholde seg i Sverige. Klagen ledet imidlertid ikke ut i noen sak mot Norge, ettersom ESA mente klageren, i det konkrete tilfellet, ikke hadde grunnlag for klagen.

– Den konkrete saken du viser til, var det ikke grunnlag å gå videre på. Dette gjaldt altså spesifikke kriterier som ikke kan vurderes av ESA, men av norske myndigheter, forklarte ESA til Rett24 sist uke. Samtidig varslet de at de vil kontakte norske myndigheter for å få nærmere svar på endel spørsmål.

I dag kom spørsmålene. Der fremkommer det at klagen mot Norge fra 2015 ble lagt bort blant annet på bakgrunn av at Norge, i et møte med ESA i 2017, opplyste at eventuell motstrid mellom norsk lovtekst og EØS-forordningen ikke var et problem. Dette fordi  «when a Norwegian legal provision is in conflict with Regulation 883/2004 (Trygdeforordningen fra 2012, red.anm), Regulation 883/2004 prevails as there is a horizontal Norwegian law implementing Regulation 883/2004.»

EØS-rettens forrang skulle altså løse problemet med eventuell motstrid.

På bakgrunn av dette spør ESA nå:

«In light of the above, please explain why national rules securing priority of EEA law, such as Section 1(3) of the national regulation transposing Regulation 883/2004,3 or alternatively the priority rule in Section 2 of the EEA Act,4 were not applied to the cases discussed at the press conference?»

ESA sikter her til presskonferansen som ble holdt mandag i forrige uke, der saken ble offentliggjort.

ESA stiller i alt 11 spørsmål, se alle sammen her.

Svarfristen er satt til 4. desember.