Foreløpig er det ifølge Politico ennå ikke utbetalt midler, men vedtaket fra juni innebærer en anerkjennelse av de lovendringene Polen har gjort etter nederlagene i EU-domstolen og EMD.

De polske endringene innebar blant annet at det omstridte «disiplinærkammeret», som har myndighet til å frata dommere immuniteten og fjerne dem fra embetene, byttes ut med et nytt organ, «The Professional Responsibility Chamber».

De fire store europeiske dommerforeningene var i juni raskt ute med å konstatere at dette systemet inneholdt samme svakheter som det forrige.

Mener det stilles for lave krav

I et brev som ble publisert 1. juni, skrev lederne for organisasjonene at initiativet fra polske myndigheter «does not meet the criteria established by European courts to re-establish the Rule of Law in Poland».

Beslutningen var ifølge dommerforeningenes uttalelse «not only a sign of the unwillingness of the Polish authorities to completely restore the Rule of Law, but also forms a direct challenge to the CJEU and should lead to a new infringement procedure by the European Commission».

Ikke desto mindre vedtok EU noen uker senere en plan for å lette de økonomiske sanksjonene mot Polen – som for tiden huser 1,3 millioner flyktninger fra Ukraina. Riktignok under forutsetning av at Polen imøtekommer EUs krav om å sikre uavhengige domstoler, men etter de europeiske dommerforeningene syn er kravene som nå stilles for beskjedne.

Gjeninnsettes ikke umiddelbart

I en pressemelding skriver foreningene at de derfor, samlet, har reist sak for EU-domstolen om gyldigheten av EUs vedtak. Grunnlaget er at vedtaket, etter deres syn, ikke er i tråd med EU-domstolens dom mot Polen fra i fjor, der landets rettsreform ble stemplet som inkompatibelt med grunnleggende europeiske verdier.

Spesielt reagerer foreningene på at EU ikke har stilt krav om at dommerne som er blitt avsatt av det ulovlige «disiplinærkammeret» skal gjeninnsettes. I stedet har EU kun stilt krav om berørte dommere skal få deres avgjørelser «reviewed without delay by a court that complies with EU requirements and is thus independent, impartial, and established by law».

EU-domstolen har, skriver organisasjonen, stilt krav om at dommerne skal innsettes umiddelbart, mens kravet som nå stilles av EU vil innføre en lang prosedyre med usikkert utfall. Ifølge dommerforeningenes pressemelding var det kun den nederlandske regjeringen som avsto fra å stemme i saken. Nederlands begrunnelse var at EUs krav til Polen manglet noen «nøkkelelementer», og da særlig «the speedy reappointment of judges who have been unfairly removed from office».

– Kosmetiske endringer

I pressemeldingen skriver dommerne videre:

«This application seeks the annulment of the Council’s decision of 17 June 2022 approving Poland’s recovery and resilience plan (RPP) on the grounds that the rule of law “milestones” – first agreed by the Commission before being endorsed by the Council – fall short of what is required to ensure effective judicial protection and disregard the judgments of the CJEU on the matter.

In particular, the “milestones” concerning the reinstatement of Polish judges unlawfully suspended by the unlawful body known as the “Disciplinary Chamber” purport to authorise – and in effect financially reward – a course of action which is inconsistent with the judgment of the Court of Justice of 15 July 2021 in Case C-791/19, and would worsen the position of Polish judges subjected to unlawful sanctions and further undermine judicial independence in Poland and other EU Member States.»

Ifølge Reuters har den liberale fraksjonen i EU-parlamentet karakterisert Polens siste reformer som «small, inadequate cosmetic changes to Poland's seriously politicised legal system in exchange for the EU funds».