Samfunnsdebattant Sumaya Jirde Ali ble gjenstand for stor offentlig oppmerksomhet gjennom 2018. Blant annet ble en eldre kvinne tiltalt for hatefulle ytringer, etter å ha skrevet svært nedsettende om Ali på Facebook.

Nå er nok en ytring om Ali gjenstand for juridisk kontrovers. Dette fordi en ungdomsskolelærer nekter å godta advarselen hun i 2018 fikk fra arbeidsgiver, i forbindelse med en Facebook-kommentar hun hadde publisert.

Læreren viser til ytringsfriheten, og har nå fått medhold fra sivilombudsmann Aage Thor Falkanger. Den aktuelle Facebook-kommentaren ble postet i kommentarfeltet under et bilde av Ali og Sylvi Listhaug. Læreren skrev:

«Fjern bildet til venstre vær så snill..!! Jeg blir dårlig av den skapningen-!»

ali listhaug
Det var under denne posten kommentaren skal ha blitt publisert. Kommentaren er ikke der i dag.

I advarselen som ble gitt til læreren, viste kommunen til at hun etter arbeidsavtalen er forpliktet til å opptre i samsvar med opplæringslovens formålsbestemmelse, som fastsetter at opplæringen skal bygge på «grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, respekt for menneskeverdet og fremme demokrati og likestilling».

I tillegg var advarselen begrunnet med at hun i kommunikasjonen viste manglende forståelse for lærerrollen.

Annonse

NHO Service og Handel - Advokat arbeidsrett

– I kjerneområdet

Sivilombudsmannen mener imidlertid at det verken ut fra arbeidsavtalen eller den ulovfestede lojalitetsplikten er rettslig grunnlag for noen disiplinærreaksjon. Ombudsmannen ber derfor kommunen om å trekke advarselen tilbake.

I begrunnelsen legger ombudsmannen vekt på at kommentaren var fremsatt på fritiden, og at den først og fremst virker å være politisk motivert, all den tid læreren selv er FrP-medlem. Ali hadde i forkant av hendelsen uttalt seg sterkt kritisk til Listhaug. Ombudsmannen skriver:

«Utsagnet er dermed i kjerneområdet for ytringsfriheten, hvor også agiterende politiske ytringer, og karakteristikker som appellerer til både følelser, fantasi og fornuft i utgangspunktet er like beskyttelsesverdige som mer akademisk pregede, velbegrunnede standpunkter.

Det går en nedre grense for hva som kan anses som en politisk ytring, hvor man ikke lenger er innenfor kjerneområdet av ytringsfriheten, men over i det som må anses som sjikane eller hets. Kommunen har imidlertid svart avkreftende på ombudsmannens spørsmål om den oppfattet (lærerens) bruk av ordet «skapningen» til å være særlig nedverdigende eller rasistisk, og noen nærmere klarlegging av denne nedre grensen er ikke nødvendig her.»

Forbereder svar

KS-advokat Frode Lauareid sier til Rett24 at kommunen nå forbereder et svar til både ombudsmannen og til den involverte læreren, men at dette ennå ikke er klart. Han ønsker derfor ennå ikke å kommentere uttalelsen.

Lærerens advokat, Jon Wessel-Aas, mener uttalelsen har betydning også for andre offentlig ansatte.

– Min klient valgte å ta opp kampen da kommunen ga en skriftlig advarsel. Læreren fant det merkelig og vanskelig å forholde seg til, dersom kommunen under henvisning til noe så vagt som formålene i opplæringsloven og hvordan den aktuelle skolen ønsket å fremstå, kunne reagere arbeidsrettslig på lærerens ellers lovlige ytringer som privatperson på Facebook - helt utenfor skolesammenheng.

Ombudsmannen legger til grunn at man utenfor undervisningssituasjonen bare kan reagere arbeidsrettslig på ytringer som på en «klart utilbørlig» måte kan skade kommunens saklige og legitime interesser.

– Dette er viktig for flere lærere og andre offentlig ansatte, sier Wessel-Aas.

Se hele ombudsmannens uttalelse her