De to får ifølge en pressemelding fra Juristforbundet prisen for deres årelange innsats for å ivareta rettssikkerheten til og bedre soningsforholdene for de innsatte i norske fengsler.

Les: – Det er til å bli litt motløs av, sier advokat Maria Hessen Jacobsen

Jacobsen er til daglig partner i Advokatfirmaet Elden, mens Rosenqvist er rettspsykiater som har arbeidet i Kriminalomsorgen og vært overlege ved Aker sykehus.

Begge har de senere årene vært særlig synlig i forbindelse med diskusjonen om bruk av kroppsundersøkelser i norske fengsler.

Juryen skriver i sin begrunnelse:

«Et fengsel er en lukket verden. De som lever der, er fullstendig prisgitt det rådende soningsregimet. Under pandemien har strenge smitteverntiltak ytterligere forverret situasjonen gjennom økt isolasjon, redusert sosial kontakt og færre aktiviteter.

De som sitter inne, er ingen ressurssterk pressgruppe. De har sjelden mulighet til å ytre seg på en måte som får makten til å lytte. De færreste går i demonstrasjonstog for anstendige soningsforhold. Dette er heller ikke et tema som snur velgergrupper eller får oppmerksomhet ved valg.

Derfor er de innsatte avhengige av enkeltpersoner som taler deres sak. Årets prisvinnere har på hvert sitt vis gjort en årelang og iherdig innsats for å ivareta rettighetene til innsatte i norske fengsler.

Begge har markert seg som klartenkte og prinsipielle samfunnsdebattanter, som uten å vike hever stemmen for personer som resten av samfunnet verken vier særlig omtanke eller oppmerksomhet.»

Oppmerksomhet på rettighetsmangler

Juryen legger blant annet vekt på at prisvinnerne har jobbet aktivt for rettssikkerheten til særlig sårbare grupper som selv er frarøvet muligheten til å tale sin sak. De har også skaffet oppmerksomhet rundt vesentlige rettssikkerhetsmangler ved samfunnets behandling av innsatte.

Juryen har vært ledet av advokat Anders Anundsen, og besto forøvrig av

  • førsteamanuensis Anine Kierulf,
  • politisk redaktør Eirin Eikefjord,
  • lagdommer Susann Funderud Skogvang, og
  • advokat Jon Wessel-Aas, Advokatfirmaet Lund Co DA.

Prisen deles ut på Rettssikkerhetskonferansen i Oslo den 6. oktober.