Hva som er konklusjonen i de fem sakene som nå er avgjort, vil bli kunngjort klokken 10 på torsdag i neste uke. Ut fra saksnumrene kan man imidlertid slå fast at maksimalt tre av dem vil ende med fellende dom. Dette fordi to av sakene ikke er kommunisert til norske myndigheter.

Den såkalte «kommuniseringen» er EMDs prosess for kontradiksjon, der den innklagede staten får anledning til å svare for seg. Og uten kontradiksjon, har EMD ikke adgang til å konkludere krenkelse av EMK. De to sakene som ikke er kommunisert, kan derfor kun ende med avvisning eller ingen krenkelse.

De tre sakene som er kommunisert, derimot, kan i høyeste grad ende med at EMD konstaterer brudd av EMK artikkel 8, slik domstolen har gjort i de aller fleste sakene som er behandlet til nå. To av sakene dreier seg om omsorgsovertakelse og samværshyppighet, mens den siste dreier seg om fosterforeldrenes adopsjon av barnet. Sistnevnte er en klage som ble levert så langt tilbake som sommeren 2017.

Annonse

Det kongelige hoff søker jurist

Forenklet behandling

At sakene er kommunisert, er ikke ensbetydende med at Norge vil bli felt, selv om det har vært hovedregelen så langt. Den forrige barnevernsaken EMD avgjorde, den såkalte Naustdal-saken, ble kommunisert i 2019, for så å bli avvist av prosessuelle grunner i desember i fjor.

Arnfinn Bårdsen opplyste i et intervju med Rett24 i fjor at domstolen planla å gå over til å avgjøre de fleste, om ikke alle, de resterende barnevernsakene i komité. Dette fordi rettssetningene nå i hovedsak anses etablert, gjennom storkammerdommen Strand Lobben og en rekke kammeravgjørelser. Komitébehandling er en forenklet prosedyre, med kun tre dommere, i stedet for sju i kammer. Dette er et system EMD innførte for å få unna saker den mener omhandler spørsmål som allerede er avklart.

De spesielt interesserte vil muligens studere avgjørelsene som kommer neste uke i lys av de tre høyesterettsdommene som ble behandlet samlet i mars i år. Der la Høyesterett listen for hvordan den mener samværsproblematikken skal løses i kjølvannet av de fellende dommene fra EMD, og Strasbourg har nå en anledning til å kommunisere eventuelle innsigelser til Høyesteretts formuleringer.

Fortsatt ligger flere titalls barnevernsklager mot Norge til behandling i EMD.