Helge Bjørnestad har vært sorenskriver i Stavanger i 15 år, men fra sommeren blir han pensjonist. Likevel vil det foreløpig kun bli konstituert en ny domstolleder. Årsaken er reformen som er på vei i regionen.

– Bakgrunnen er at alle tillitsvalgte, alle ansatte, og alle tre domstollederne i Dalane, Jæren og Stavanger tingrett, har gått inn for å slå de tre domstolene sammen. Dette er en prosess som går parallelt med at vi nå planlegger et helt nytt tinghus i Stavanger, der den nye stordomstolen skal lokaliseres, fortalte Bjørnestad til Rett24 før jul.

Den nye domstolen vil bli på størrelse med Bergen tingrett.

Sterk liste

Den som konstitueres, vil med andre ord få ansvar for en stor omorganisering av rettsapparatet i regionen, og mandag gikk søknadsfristen ut. Søkerlisten viser at det blir hard kamp om jobben. Fire av dommerne i Stavanger har søkt, i tillegg til nestlederen ved Jæren tingrett.

Søkerne er:

 • Thor Henning Auestad (59), som har vært dommer i Stavanger i hele 28 år, de siste 12 som nestleder. Før han i 1990 ble ung dommer, rakk han noen år som advokat i blant annet Kluge.
 • Tor Christian Carlsen (49), som har vært tingrettsdommer ved Jæren tingrett siden 2007. Før det var han statsadvokat, blant annet som én av to aktorer med ansvar for iretteføring av NOKAS-saken.
 • Magne Revheim Mæland (53), som har vært tingrettsdommer ved Stavanger tingrett siden 2012. Fra tidligere har han omfattende advokaterfaring, fra KS, Kvale og Schjødt. Han har også vært en periode i ESA.
 • Mariann Svensen (50), som har vært tingrettsdommer ved Stavanger tingrett siden 2004. Fra tidligere har hun lang advokaterfaring fra Kluge.
 • Richard Saue (50), som har vært tingrettsdommer ved Stavanger tingrett siden 2007. Fra tidligere har han lang erfaring fra Regjeringsadvokaten, samt en konstitusjon som lagdommer i Hålogaland.

Agder og Østerdal

I tillegg til jobben som leder i Stavanger, gikk søknadsfristen nylig ut på stillingene som lagmann i Agder og tingrettsdommer ved Nord-Østerdal og Sør-Østerdal tingretter.

Søkerne i Agder er:

 • Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 • Guro Vale Kvavik (48), lagdommer Agder
 • Rune Bård Hansen (61), lagdommer
 • Mann, unntatt offentlighet 

Søkerne i Østerdal er:

 • Liv Shelby (40), konstituert tingrettsdommer
 • Jostein Sterri Valla (49), fylkesnemndsleder
 • Britt Eren Meling (47), konstituert tingrettsdommer
 • Gislaug Øygarden (52), kommuneadvokat i Rana
 • Bjørn Erik Serkland (40), konstituert tingrettsdommer
 • Mann, unntatt offentlighet