Til høsten kommer Domstolkommisjonens forslag til ny geografisk inndeling av domstols-Norge. Spørsmålet er ikke om det blir færre domstoler, men snarere hvor mange. En av de aller mest åpenbare sammenslåingene er i Rogaland, noe som ble tydelig da stillingen som sorenskriver ble utlyst onsdag denne uken.

Helge Bjørnestad har vært dommer siden 1983 og sorenskriver i 15 år. Om et år fyller han 70, og fra sommeren 2019 blir han pensjonist. Men til tross for at pensjoneringen er høyst permanent, vil det foreløpig ikke bli utnevnt noen ny fast domstolleder i Stavanger. I stedet har Domstoladministrasjonen varslet en toårig konstitusjon.

Ny stordomstol

– Bakgrunnen er at alle tillitsvalgte, alle ansatte, og alle tre domstollederne i Dalane, Jæren og Stavanger tingrett, har gått inn for å slå de tre domstolene sammen. Dette er en prosess som går parallelt med at vi nå planlegger et helt nytt tinghus i Stavanger, der den nye stordomstolen skal lokaliseres, forteller Bjørnestad.

Den nye domstolen vil bli nesten på størrelse med Bergen tingrett. 

– Kommisjonens innstilling kommer ikke før til høsten, men at dette vil bli gjennomført kan vi kanskje slå fast allerede nå?

– Formelt sett kommer ikke dette før til høsten. Men spørsmålet er om kommisjonen eventuelt vil gå lenger. Men ny tunnel under fjorden er det mulig å tenke større enn bare sør-Rogaland. Det jeg uansett vil si om denne utlysningen, er at dette er en særegen plass å jobbe, med tanke på det næringslivet vi har her i regionen. Det er ikke alle dommere forunt å få jobbe med saker med slik kompleksitet og størrelse som her, sier Bjørnestad.

Østfold neste

Domstoladministrasjonen opplyser til Rett24 at også stillingen som leder av Østfold jordskifterett vil bli besatt med en konstitusjon, av samme grunn. Domstolsdirektør Sven Marius Urke mener domstolene generelt må forberede seg på nye strukturer.

– Styret i DA har ikke forandret oppfatning av at dagens struktur trenger å gjøres noe med. Det er ikke spørsmål om, men hvordan. Strukturen må konsolideres, sier Urke.

Østfold er et område med voldsom domstoltetthet, men hvor det i god norsk tradisjon kjempes knallhardt mot alle sammenslåinger. Selv det at Halden og Fredrikstad tingrett nå er lagt under felles ledelse, skapte så mye brudulje at det ble stilt spørsmål om saken fra Stortinget. Snart skal sorenskriveren i Sarpsborg tingrett gå av, og da vil diskusjonen komme opp på nytt.

– DA er programforpliktet til å vurdere felles ledelse ved alle ansettelser av domstolledere, sier Urke.

Fra Sarpsborg tingrett kan du på under en time i bil nå både Heggen og Frøland tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Fredrikstad tingrett. Legger du på en halvtime til, så når du også frem til Follo tingrett i Ski.