Den da 42 år gamle fembarnsmoren var utslitt og sykmeldt da hun i 2012 fikk innvilget arbeidsavklaringspenger av NAV. Hun flyttet derfor til foreldrene sine i Spania, for å få hjelp med barna. Der ble hun i snaut åtte måneder.

To år senere konkluderte Nord-Troms tingrett med at dette oppholdet gjorde henne skyldig i trygdebedrageri, og dømte henne til 21 dagers fengsel.

– Det at man blir fratatt all inntekt, og i tillegg må betale tilbake og begynne å jobbe når man ikke er frisk, det var tungt, forteller kvinnen til Rett24 i dag.

Nå er dommen én av de 48 som vil bli begjært gjenopptatt i kjølvannet av NAVs erkjennelse av at EØS-reglene har vært praktisert feil.

– Hvordan foregikk soningen?

– Det foregikk hjemme med elektronisk fotlenke. Det var ydmykende. Det var ikke gøy. Men jeg må legge til at det har vært sagt mye om advokater som ikke har funnet ut av dette, men det gjorde faktisk min forsvarer, og det på et veldig tidlig stadium. Jeg husker at aktor nærmest fnøs av det, da hun tok opp EØS i retten, forteller kvinnen, som ikke ønsker å stå frem med sin identitet.

– Barnelærdom

I dommen, som ble avsagt på sent på sommeren 2014, skriver tingretten:

«Retten har vurdert, men finner ikke grunnlag for at EØS avtalen slik anført av forsvarer, er til hinder for at tiltalte domfelles. Tiltalte pliktet som mottaker av stønad fra NAV med hjemmel i norsk folketrygdlov, å forholde seg til de norske reglene og de vedtak som er truffet.»

Forsvarer i saken, Anneli Bendiksen, forteller at hun ikke er overrasket over skandalen som nå rulles opp.

– Jeg har selv, fra tidligere, lang erfaring fra NAV. Jeg har blant annet vært fagleder. Og det er nærmest barnelærdom at når det er snakk om trygdeytelser, så må man kontrollere dette etter de grunnleggende prinsippene om fri bevegeligheter. Om dette ikke har vært anført av andre, så tyder jo det på at dette er noe mange ikke kan. Jeg mente at det kunne anføres, men opplevde at det nærmest ble avfeid som vås. Men så må man også ha i bakhodet at det som offentlig betalt forsvarer er litt begrenset hvor dypt man kan gå inn i slik ting. Man får i liten grad betalt av staten til forberedelser. Dette representerer en fare for rettssikkerheten, som forsvarer har man ikke tid til å grave seg inn i EØS-materien. Men jeg syntes ikke de retningslinjene som var gitt av NAV hang på greip, så jeg prøvde meg, forteller Bendiksen.

Den nå uskyldig dømte småbarnsmoren representeres i dag av advokat John Christian Elden, som allerede har begjært saken gjenåpnet.

– Her var forsvarer på sporet og varslet om reglene, men troen på at staten hadde rett vant i domstolen. Og når klienten ikke orket flere rettssaker, ble dommen dessverre stående. Nå får hun mulighet for oppreisning og rettferdighet likevel, og vi håper lagmannsretten rydder opp så snart som mulig, sier Elden til Rett24.