– Ordningen med møterett har flere ganger blitt foreslått fjernet. Høyesterett har hatt innvendinger hver gang, sa justitiarius Toril M. Øie under mottakelsen i Høyesterett onsdag.

I alt 18 advokater bestod prøvesak nummer to i 2018. Under markeringen onsdag fikk de muligheten til å treffe dommerne i en betydelig mindre formell setting enn sist de sto ansikt til ansikt.

Mottakelsen er en del av Høyesteretts arbeid med å øke dialogen med aktørene. Før jul holdt Høyesterett i samme ånd det første Advokatforum, der prosessfullmektiger og påtalemyndighet var invitert til å diskutere blant annet silingsprosessen.

møterett2
F.v. Kristin Normann, Magnus Matningsdal, Espen Bergh, Borgar H. Berg, Arne Ringnes, Bergljot Webster, Tom Eivind Haug, Jens C. Riege, Ragnhild Noer, Wilhelm Matheson, Cecilie Ø. Berglund, Ingvald Falch, Toril M. Øie, Christen H. Johannessen, Oddvar Lindbekk, Camilla Vislie, Frode Lauareid, Anette C. K. Eckhoff, Ivar C. Andersskog, Per Erik Bergsjø, Hilde Indreberg, Sven Knagenhjelm, Henrik Bull, Pål Sverre Hernæs, Knut Kallerud, Sven-Jørgen Lindsetmo og direktør Gunnar Bergby. 

Totalt var 83 advokater var oppe til prøve i 2018. Prøvesaken ble vurdert til bestått i 68,7 % av tilfellene og til ikke bestått i 13,3 % av tilfellene. I de resterende 18,1 % av tilfellene ble saken ikke ansett egnet som prøvesak.

I et intervju med Rett24 i fjor, avslørte daværende høyesterettsdommer Arnfinn Bårdsen de tre kardinalfeilene som oftest fører til stryk. De er:

  • faktafeil
  • svikt i den rettslige argumentasjonen, og
  • svak pedagogisk fremstilling

At dommerne prøver å stille ekstra vriene spørsmål til prøveadvokatene for å teste dem, avviste han som en myte.

– Som regel dukker spørsmål opp nokså spontant rett og slett fordi dommeren lurer på noe. Det er ingen som stryker fordi de ikke kan svare på et vanskelig spørsmål på stående fot. Men mange dommere liker dialog mellom retten og advokaten, og er man er i stand til å bidra til dette, teller det absolutt positivt, sa Bårdsen.

Les intervjuet med Bårdsen her:

Slik unngår DU å stryke på prøven til Høyesterett