– Bevisavskjæringsreglene i norsk rett er et trangt nåløye, sier forsvarer Bjørn Aksel Henriksen. I forbindelse med en voldtektssak som denne uken ble behandlet i Borgarting lagmannsrett, la han ned påstand om at ett av påtalemyndighetens beviser skulle avskjæres.

Bakgrunnen var at fornærmede, som er tiltaltes tidligere samboer, ved flere anledninger hadde ringt ekskjæresten, og uten hans vitende tatt opp samtalene. Telefonsamtalene skjedde i dagene etter forholdet som er omfattet av tiltalen.

I retten argumenterte Henriksen med at den som initierer og foretar slike opptak blir premissleverandør, og styrer samtalen. Han pekte på at fornærmede i flere tilfeller konstaterer at tiltalte har forholdt seg på en viss måte, og at tiltalte har svart i en følelsesmessig opphetet diskusjon. Han reagerte også på at tiltalte ikke har fått innsyn i telefon, og dermed ikke har fått mulighet til å kvalitetssikre opptakene.

Annonse

Erfaren advokat/-fullmektig innen M&A

Ingen anke

Lagmannsretten er enig i at manglende innsyn i telefonen taler for avskjæring, men lander likevel på hovedregelen om fri bevisføring. Dette blant annet under henvisning til en dom Høyesterett avsa i fjor, der en kvinne hadde videoovervåket garasjen for å avsløre hærverk.

Les: Høyesterett tillater skjult mobilopptak ført som bevis

Borgarting konstaterer at det ikke er ulovlig å ta opp samtaler man selv deltar i, men mener likevel at det var illojalt og utilbørlig å gjøre opptak uten å si fra:

«Opptakene må ses i sammen med andre bevis. Det kan komme bevisføring om blant annet hvilken situasjon og sammenheng samtalene og opptakene har kommet i, som kan belyse hvilken vekt opptakene bør tillegges i den samlede bevisvurderingen. Det taler for at det ikke er nødvendig å avskjære opptakene», heter det i kjennelsen.

Forsvarer Henriksen sier det ikke var aktuelt å anke avgjørelsen, ettersom den kom dagen før hovedforhandlingen skulle starte.

– Rettssaken startet kort tid etter så jeg har ikke fått studert avgjørelsen veldig nøye. Dette blir eventuelt et tema å komme tilbake til avhengig av hva som skjer videre, sier Henriksen.

Mannen ble i tingretten dømt til fire år og ni måneders fengsel for voldtekt og mishandling i nære relasjoner.

Kjennelsen finner du her.