Tirsdag offentligjorde Politiforum søkerlisten til toppjobben ved Oslo politidistrikt. Den viser at det ikke blir vanskelig å finne kvalifiserte kandidater til intervjurunden.

Politijuristene, som i vår reagerte på at det ikke lenger kreves juridicum for å bli politimester i Oslo, kan inntil videre senke skuldrene: Alle de fire kandidatene er jurister.

De relevante søkerne er:

Beate Gangås, avdelingsdirektør i PST. Gangås er tidligere sjef for seksjon mot organisert kriminalitet i Politidirektoratet, og har gjennom det siste tiåret hatt flere lederstillinger i Oslo-politiet. Hun var konstituert politimester i Østfold i 2010, og i 2005 var hun en periode konstituert som assisterende politidirektør. 

Terje Nybøe, førstestatsadvokat hos Riksadvokaten. Nybø har vært helt sentral i norsk påtalemyndighet i mer enn 10 år, og har dessuten operativ erfaring fra fem års tjeneste i Beredskapstroppen. 

Bjørn Vandvik, konstituert politimester i Oslo. Vandvik har vært visepolitimester i Oslo siden 2016. Tidligere var han politimester på Romerike. 

Johan Martin Welhaven, leder for Felles enhet for påtale ved politiet i Innlandet. Welhaven har tidligere vært politimester i Vestoppland. Han har også vært nestleder ved Spesialenheten for politisaker.