Helge Bjørnestad har vært sorenskriver i Stavanger i 15 år, men går av til sommeren. Nå står det en reform for døren i regionen, og den blir det den tidligere NOKAS-aktoren Tor Christian Carlsen som får ansvar for å gjennomføre.

Det ble endelig klart da Carlsen i fredagens statsråd ble konstituert i stillingen for to år. 

– Bakgrunnen er at alle tillitsvalgte, alle ansatte, og alle tre domstollederne i Dalane, Jæren og Stavanger tingrett, har gått inn for å slå de tre domstolene sammen. Dette er en prosess som går parallelt med at vi nå planlegger et helt nytt tinghus i Stavanger, der den nye stordomstolen skal lokaliseres, fortalte Bjørnestad til Rett24 før jul.

Den nye domstolen vil bli på størrelse med Bergen tingrett.

Fire nye

I tillegg til Carlsens konstitusjon, ble følgende dommere utnevnt, alle i tråd med innstillingene fra Innstillingsrådet: 

Guro Vale Kvavik er utnevnt til lagmann ved Agder lagmannsrett. Kvavik kommer fra stilling som lagdommer ved samme domstol.

Geir Dalene og Linda Thorsted Stenersen er utnevnt til tingrettsdommere ved Fredrikstad tingrett, Halden tingrett, Moss tingrett og Sarpsborg tingrett.

Bjørn Erik Serkland er utnevnt til tingrettsdommer ved Nord-Østerdal tingrett og Sør-Østerdal tingrett.

Se statsrådsprotokollen her