Kjære jusstudenter

Dere er fremtidens advokater, aktorer, dommere og lovmakere. Velger dere advokatveien skal dere avlegge et løfte om å fremme rett og hindre urett, opptre saklig og korrekt, og ikke på en måte som er egnet til å skade standens og yrkets anseelse.

Den profesjonen dere har valgt å utdanne dere til, lever av tillit. Tillit til det norske rettssamfunnet er en vesentlig forutsetning for et velfungerende demokrati. Vårt rettsvesen scorer høyt på tillit i den globale verden. Norge er nummer to i verden på den såkalte Rule of law indeksen i 2020, en indeks som måler rettssikkerheten på global basis. Denne arven skal dere forvalte videre.

Tillit fordrer at vi behandler andre med respekt. Tillit fordrer at vi ikke dømmer andre basert på ubevisste fordommer. Tillit fordrer at vi tør å stå opp for synspunktene våre

Derfor blir jeg både opprørt og bekymret når jeg leste Sarah Zahids debattinnlegg «Viktige debatter hører ikke hjemme på anonyme apper» i Bergens Tidende 16. januar i år. Jeg blir opprørt fordi studentorganisasjoner som Mino.Jur, som står for ivaretakelse av minoriteter på jusstudiet, sammenlignes med terrororganisasjoner som IS, og fordi enkeltpersoner blir uthengt. Jeg blir bekymret når denne type meningsutveksling blant jusstudenter får atskillig med upvotes, og i tillegg gjøres anonymt. Og jeg blir bekymret for hvilke konsekvenser dette får både for den fremtidige tilliten til rettssamfunnet som dere skal representere, og for mangfoldet på jusstudiet. Som professor dr. jur. ved UIB, Asbjørn Strandbakken også sier i debattinnlegget på Rett24 - «Ord betyr noe».

Meninger, holdninger og handlinger dere personlig står for i dag, vil kunne knyttes til de juristrollene dere vil ha i fremtiden. Som fremtidig rettsstatsforvalter representerer du ikke lenger bare deg selv. Vi trenger å kunne stole på at dere i deres rolleutøvelse behandler alle med respekt, og ikke dømmer basert på ubevisste fordommer det ikke snakkes åpent om. Fordi det er det som skaper tillit. Vi trenger at dere, som neste generasjons jurister, bruker de demokratiske virkemidlene som er til rådighet, dersom dere er uenige eller har andre synspunkter. Vi trenger at dere flytter debatten fra ekkokamrene som kan oppstå i kanaler som @dragefjellet på Jodel, til forelesningssalene på Tullinløkka, eller Sarah Zahids foreslåtte debattklubb. Fordi det er det som skaper tillit. Og vi som går foran dere, må sørge for at vi er gode forbilder.

Jeg ønsker at fremtidens advokater, aktorer, dommere og lovmakere gjenspeiler mangfoldet i det samfunnet vi lever i. Det får vi ikke til uten at mangfoldet føler seg inkludert, respektert og verdsatt, slik at de søker seg til og gjennomfører jusstudiet. Og da betyr ord noe. Som Kimiya Sajjadi sier i podkasten Null Bull§hit: «Det er så få minoriteter på jussen, så der holder det ikke med en "okey vi bare venter til vi blir flere minoriteter så det ordner seg"-innstilling. For det kommer til å ta lang tid.»

Du kan gå foran og vise vei allerede nå. Tar du utfordringen?