Det fremgår av en melding Frogn kommune la ut på sine nettsider fredag, og som lokalavisen Amta først omtalte mandag ettermiddag.

Bakgrunnen for saken er den enorme regningen etter at Frogn hevet avtalen med entreprenøren som skulle bygge kommunens nye badeland. Tvisten endte med en hovedforhandling på 93 rettsdager, og dundrende tap for kommunen.

De totale sakskostnadene kommunen ble sittende med, summerte seg til nærmere 160 millioner kroner: Dette fordelt på rundt 75 millioner til motpartens advokater fra Grette, og rundt 84 millioner kroner til egen bistand fra SANDS.

Annonse

JAG Assistanse søker juridisk rådgiver i 100% stilling

Misnøye med rådene fra SANDS

Kommunen mente, ifølge en kjennelse om størrelsen på salæret, at SANDS hadde gitt dem tydelige råd om at hevingsvilkårene var oppfylt og at kommunen ville vinne saken, og at dette «ble formidlet med styrke i prosessfullmektigens muntlige redegjørelse i formannskapet» .

Kommunen fremholdt også at den ved flere anledninger hadde søkt å innhente en second opinion, men at SANDS motsatte seg dette fordi det ville ta fokus bort fra saken, og at SANDS «dessuten hadde gjort en ny vurdering internt og at de var trygge på saken».

Rett24 omtalte tvisten i vinter: Advokatregningene fra SANDS og Grette knuste økonomien i Drøbak

Kommunen har vært representert av SANDS helt fra badelandprosessen startet i 2016, og varslet i vinter ansvarssak mot firmaet.

Setter strek

Samtidig har kommunen startet en prosess med å selge unna eiendommer, for å dekke inn det gedigne underskuddet i kommunekassen. Frogn er en liten kommune, og advokatregningene fra denne saken utgjør om lag 10 prosent av et helt driftsbudsjett.

Fredag ble det imidlertid klart at det ikke blir noen flere rettsprosesser knyttet til dette oppgjøret. Frogn kommune skriver både «kommunen og SANDS var ekstremt skuffet over utfallet av tingrettsdommen», men at de nå ønsker å legge saken bak seg.

Derfor har Tryg Forsikring, som er SANDS forsikringsselskap, gått med på å utbetale kr 12,5 millioner til kommunen. I meldingen understrekes det at dette ikke innebærer noen erkjennelse av ansvar fra SANDS side.

Annonse

Dyktig og engasjert jurist/advokat søkes til Konsernjuridisk i Tryg

– Alle penger hjelper

– Alle penger hjelper, men det er ikke mye når vi ser på totalkostnadene til Bølgen-anlegget, sier kommunedirektør Georg N. Smedhus til Amta. Managing partner i SANDS Thomas Sando opplyser at han ikke har noe å tilføye ut over pressemeldingen kommunen har publisert.

Hva som skjer videre med kommunenes bestrebelser med å dekke inn underskuddet gjenstår å se. Planen om å selge den ærverdige biblioteksbygningen i Drøbak sentrum skapte enorm motstand lokalt. Ifølge Amta møtte flere hundre innbyggere i vinter opp på torget i protest. Bygget er fra 1700-tallet, og har angivelig vært i kommunalt eie siden 1862.

I april klarte den rødgrønne opposisjonen å stoppe salget, med hjelp av stemmene fra noen få avhoppere blant de borgerlige flertallspartiene i kommunestyret.