Unio har bedt Stortinget oppnevne en egen nemnd når arbeidskonflikten organisasjonen står i, skal behandles.

LO, som også deltar i lønnsoppgjøret i staten, har en fast medlem i Rikslønnsnemnda. Dette har fått Unio til å kreve en nøytral nemnd som alle parter kan ha tillit til. Akademikerne og Unio gikk ut i streik for å få beholde tariffavtalen Akademikerne inngikk i 2016 og som Unio sluttet seg til i 2022.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Grep inn

Unio-streiken ble avsluttet onsdag etter at regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd. Rikslønnsnemnda får trolig først behandlet sakene til høsten.

– Det er svært alvorlig når et stort fagforbund som Unio uttrykker mistillit til Rikslønnsnemnda. Det er naturlig at statsråden redegjør for saken i Stortinget og forklarer om regjeringen vil opprette en midlertidig nemnd som alle parter i konflikten kan ha tillit til, sier Frp-nestleder Hans Andreas Limi.

– Ga etter

Han mener regjeringen brukte tvungen lønnsnemnd for å rydde opp i kaoset de selv skapte i lønnsoppgjøret.

– Tonje Brenna og Arbeiderpartiet ga etter for press fra LO ved å frata Akademikerne og Unio muligheten til å inngå egne avtaler for sine medlemmer. Dette viser hvordan Arbeiderpartiet stadig er mer i lomma på LO, sier Limi.

Også i Akademikerne stat har reagert på nemndas sammensetning.

– Akademikerne har ved en rekke anledninger tatt opp at det er et problem at LO og statens arbeidsgiver har fast plass i nemnda, sa leder Kari Tønnessen Nordli i Akademikerne stat til Khrono onsdag.