I januar ble det kjent at styret i Det juridiske fakultets lovsamlingsfond har besluttet å legge ned lovsamlingen. Årsaken er sviktende salgstall, etter at studentene nå går over til å bli heldigitale.

Mandag ankom det aller siste opplaget Norge fra trykkeriet i Finland, og onsdag kveld holdt Rett24 – i samarbeid med Fagbokforlaget og UiO – slippfest og gravøl i Frokostkjelleren på Karl Johan.

Foran et fullpakket hus kunne flere foredragsholdere melde bekymring for at lovverket nå bare skal finnes i digital versjon. Høyesterettsdommer Henrik Bull kunne imidlertid berolige med at vi fortsatt har Jens Edvin A. Skoghøy, om strømmen skulle gå.

gravøl lovdata
Lovdata-direktør Odd Storm-Paulsen motttar den signerte lovsamlingen. F.v. høyesterettsdommerne Cecilie Østensen Berglund og Kristin Normann, professor Kristin B. Sandvik, direktør Adele Matheson Mestad, Rett24, Lovdata og Jussbuss, som mottar pengene. 

Mandag morgen signerte lederen for hver av de tre statsmaktene et eksemplar av den nytrykkede lovboken. Under gravølet onsdag ble eksemplaret auksjonert ut, og tilslaget gikk til Lovdata, som la 55.000 kroner på bordet.

– Når vi bestemte oss for å by på denne lovsamlingen, så var det med et snev av skyldfølelse. Rettssikkerhetstiltak ønsker vi å bidra til jevnlig, og dette ble en god kombinasjon. Men jeg er ikke enig alt som ble sagt her i kveld om den digitale sikkerheten, lovsamlingen har nå tross alt vært produsert på elektronisk sats i svært mange år, sier Odd Storm-Paulsen, direktør for Lovdata.

Ordstyrer for kvelden var Adele Matheson Mestad.

– Det har vært en veldig fin kveld, med en svært god sammensetning av ulike juristtyper – noen mer digitalt tilpasningsdyktige og noen mer nostalgiske anlagte. Et verdig gravøl for en bok som har betydd mye for mange, Matheson Mestad.

Inntektene fra salget av lovsamlingen skal fordeles til fri rettshjelp av Jussbuss.

– Vi setter stor pris på de gavmilde budene. Jussbuss skal sørge for en rimelig fordeling av midlene basert på en skjønnsmessig helhetsvurdering, sier Tore Moen ved Jussbuss.