Funcoms tidligere nestleder i styret, Torleif Ahlsand, er dømt for fem tilfeller av salg med innsideinformasjon, og får i Borgarting ti måneder i fengsel og inndragelse av 3,5 millioner kroner. Han blir imidlertid frifunnet for tilskyndelse til innsidehandel. Straffen er én måned, samt 1,2 millioner kroner, lavere enn i tingretten

Funcoms tidligere administrerende direktør Trond Arne Aas er dømt til 21 dager betinget fengsel for ett tilfelle av markedsmanipulasjon, men frifinnes for postene om markedsmanipulasjon og innsidehandel. Dette er ned fra 13 måneder fengsel og 7,8 millioner i inndragning i tingretten.

Finansdirektør Bjørn Ottar Toften blir helt frifunnet. Han fikk i tingretten 85 dager fengsel og snaut 300.000 i inndragning.

Da saken gikk for tingretten la aktor ned påstand om opptil 3,5 års fengsel, men siden er saken gradvis skrumpet. Senest like før hovedforhandling i Borgarting ble deler av tiltalen avvist, som følge av at retten mente det faktiske grunnlaget for tiltalen var for upresist angitt.

Rett24 gjennomgikk saken her

– Påtalemyndigheten vil nå gå nøye gjennom dommen, og se på lagmannsrettens vurderinger av både domfellelsene og postene der de tiltalte er frifunnet, sier konstituert førstestatsadvokat Inge Svae-Grotli i en pressemelding.

Bakgrunnen for saken er de tiltaltes salg av Funcom-aksjer i tiden før lanseringen av dataspillet The Secret World i 2012. En omfattende mediahype gjennom våren 2012 hadde sendt aksjekursen til himmels, men lanseringen ble et mageplask. I månedene før fiaskoen solgte de tiltalte aksjer for tilsammen rundt 13 millioner kroner.

Dommen ble avsagt torsdag sist uke, men dommen har, originalt nok, vært underlagt gjengivelsesforbud inntil avgjørelsen var meddelt partene, «men ikke lengre
enn til 13. mai 2019 kl. 15.00».