I dag starter FrPs landsmøte på Gardermoen. Der skal partiet blant annet ta stilling til forslaget om geografisk avgrensede straffskjerpelser. FrP-nestleder Sylvi Listhaug ønsker at man i spesielt utsatte områder skal kunne operere med høyere straff, angivelig etter mønster fra Danmark.

kallmyr
Justisminister Jøran Kallmyr under debatten i går.​​​​​

Da Advokatforeningen og Riksadvokaten i går holdt kriminalpolitisk seminar på Litteraturhuset i Oslo, sa justisminister Jøran Kallmyr (FrP) at det kun er enkelte typer straffbare handlinger som er aktuelle i denne sammenhengen.

– Jeg vil påpeke at det allerede i dag er mulig å differensiere straffenivået etter område. Påtaleinstruksen i Oslo er ett eksempel, der man har en strengere reaksjon for å bære kniv på offentlig plass enn man har utenfor Oslo. Og det er ikke grove forbrytelser vi skal differensiere på denne måten, men handlinger som særlig rammer nærmiljøet. Som for eksempel bæring av kniv og brenning av biler, sa Kallmyr.

Busch negativ

Riksadvokat Tor-Aksel Busch gjorde det klart at han ikke ser på høyere straff som noe vesentlig bidrag til bekjempelsen av denne type kriminalitet. Han er mer bekymret for treg saksbehandling og manglende oppklaringer.

– Vi har et system som ikke er optimalt, men skal vi bøte på det med dobbelt straff på områder som muligens er utsatt? spurte Busch retorisk, og fortalte at han heller vil ha ti etterforskere og to påtalejurister, enn «spektakulære tiltak med mulig kortsiktig politisk gevinst».

Tor Aksel Busch
Riksadvokat Tor-Aksel Busch.

– Kallmyr sammenligner med at vi allerede har ulike påtaledirektiver i forskjellige politidistrikt. Er det treffende?

– Nei, det synes jeg ikke. De ulike påtaledirektivene er innenfor en gitt strafferamme, og der står politimestrene fritt til å gi direktiver ut fra den situasjonen de står overfor. Vi husker jo for eksempel hvordan politiet i Kragerø hadde problemer med urinering på offentlig sted, og hadde høyere bøtesatser enn andre. Men det var innenfor det samme regelverket. Å lage forskjellige regelverk blir noe annet.

– Men geografisk differensierte straffenivåer innenfor lovens strafferammer, er det altså ikke noe prinsipielt i veien for?

– Nei, det er det ikke noe i veien for.

Stolt

I sin tale til det fullsatte seminaret pekte Busch på at antall ubetingede dommer mot mindreårige er gått kraftig ned det siste tiåret.

– Det er en villet politikk, og en utvikling påtalemyndigheten er stolt av. La oss nå ikke kaste på båten det vi har oppnådd, sa Busch fra talerstolen.

Justispolitisk talsperson for Høyre, Peter C. Frølich, forteller til Rett24 at heller ikke han støtter forslaget om geografiske «straffesoner».

– For det første er jeg mot sjablongregler, enten det er automatisk dobling av straff, «three-strikes down» eller liknende. For det andre har vi tradisjon for å operere med formildende eller skjerpende omstendigheter knyttet til selve handlingen – ikke hvor den er begått. Jeg kan gjerne diskutere varianter av forslaget, for eksempel om det bør være straffskjerpende om noe utføres som ledd i gjengvirksomhet, men vi må følge norsk lovgivningstradisjon, sier Frølich.