Som redaktør, daglig leder, journalist, kaffekoker og styreleder i dette selskapet, vil jeg benytte anledningen til å takke deg som leser dette. Alle som har lest, kommentert, delt, diskutert, tipset eller på annen måte interagert med Rett24 i år, har bidratt til å skape livsgrunnlag for denne publikasjonen.

Tusen takk!

Om du i tillegg har bidratt til at din arbeidsplass benytter Rett24s annonsemarked til rekruttering av jurister, så får du dobbeltakk. For det er her slaget om denne avisens levedyktighet står. Uten inntekter – ingen fri journalistikk.

God vekst

I desember i fjor var Rett24 en svært nystartet nyhetsavis. Det var med forbauset begeistring vi registrerte så mye som 72.000 sidevisninger den måneden. I dag er dette tallet tredoblet, til godt over 200.000. Antall unike brukere per uke ligger nå normalt rundt 15.000, et høvelig tall for en avis med drøyt 20.000 jurister som sin primære målgruppe.

Siden oppstart har Rett24 hatt over to millioner sidevisninger.

Og selv om Rett24 er en gratisavis, og derfor strengt tatt ikke tjener penger på verken sidevisninger eller brukere, så er leserne selvsagt hele poenget med å lage avis.

Mål for 2019

Rett24 tar som kjent ikke betalt for innholdet, og kommer ikke til å gjøre det i 2019 heller. Videre publiserer vi ikke såkalte programmatic-annonser fra for eksempel Google, slik at du slipper å få reklame for forbrukslån midt i lesingen. Rett24 ønsker heller faglige annonser, og vi registrerer at denne strategien så langt ser ut til å fungere. Omsetningen vokser i hvert fall i takt med lesermassen, og kanskje vil selskapet bli i stand til å gå ut av 2019 med større muskler enn det har i dag. 

Det trengs. Rett24s målsetning for 2019 er nemlig enkel: Journalistikken skal bli bredere, dypere og bedre. Og skal denne målsetningen nås, må selskapet vokse. En avisredaksjon med én ansatt kan kanskje skilte med særs disiplinert møtekultur, men er samtidig suboptimalt rigget både med hensyn til uforutsette hendelser og dyptpløyende journalistikk. 

Hard dom fra staten

2018 har vært et oppstartsår. Ved utgangen av dette året tyder imidlertid alt på at journalistikk om lov & rett har livets rett, og det på helt egne økonomiske ben. Tenk det.

Jeg vil i den anledning rette en særskilt takk til Stiftelsen Fritt Ord, som i to runder har bidratt med avgjørende finansiering til etableringen. Og som en liten artighet til slutt, må jeg nevne at Rett24 AS også søkte støtte fra staten, via Medietilsynets nye ordning for innovasjonsstøtte. Denne søknaden ble avslått, med følgende begrunnelse:

«Utvalget har vurdert at søknaden ikke fyller vilkåret (...) om journalistisk produksjon og formidling av nyheter, aktualitetsstoff og samfunnsdebatt til allmennheten.»

Generell dekning av nasjonal rettsutvikling ble nok for smalt for staten. Men Rett24 henger på ingen som helst måte med hodet av den grunn!

Tvert imot – i morgen, lørdag, starter den TRADISJONSRIKE julestafetten på Rett24 – følg med på den! (Fjorårets finner du her.) 

Vi kommer også til å publisere en ordentlig langlesning signert Arnfinn Bårdsen, der han blant annet forteller om hva som skjer på bakrommet når dom skal skrives i Høyesterett. Den er god – nyt den i romjula med litt gløgg og en peppernøtt!

Og blir du med og leser oss neste år også, så skal hver dag bli en fest i redaksjonen. God jul og godt nyttår – 2019 for the win,

Kjetil K.

Ps. Listen over hvem som faktisk FIKK innovasjonsstøtte fra staten, kan du lese her.