Dermed frifinnes to kvinner, som var tiltalt for å ha vært til stede på en fest med 14 personer, skriver Bergens Tidende.

– Noen ganger er det ekstra deilig å kunne si «hva var det jeg sa?», skriver professor Hans Fredrik Marthinussen på Facebook i anledning dagen.

Marthinussen var høsten 2020 involvert i en opphetet offentlig debatt om de kommunale reglene i Bergen.

Les: Jusprofessor går til angrep på byrådslederen – mener festdeltakere skal nekte å betale bøter

Forsvarene John Chr. Elden og Olaf Halvorsen Rønning anførte at forbudet i Bergen manglet hjemmel, ettersom den ikke tilfredsstilte smittevernlovens krav om klar medisinskfaglig begrunnelse. Dette er lagmannsretten enig i.

For det første mener lagmannsretten det var for snevert av kommunen å basere den medisinske begrunnelsen ene og alene på vurderingen til kommunens medisinske fagsjef.

For det andre mener lagmannsretten at den medisinske begrunnelsen fremstod for generell, og i liten grad var basert på det konkrete smittebildet som forelå i Bergen. Retten fremhever at man på dette tidspunktet hadde levd med pandemien en stund, og visste mer om smitterisiko, og at det da ikke var tilstrekkelig å basere den medisinske begrunnelsen på generelle matematiske modeller om smittespredning – «mer eller mindre løsrevet fra foreliggende smittetall og analyser».

Annonse

Legal Counsel - Norway

Drøftet ikke alternativer

– At kommunen ikke tok seg tid til å vurdere innspillene, sier sitt om ledelseskulturen, sier tidligere smittevernoverlege Karina Koller Løland til Bergens Tidende.

Det legges også vekt på at det verken i det skriftlige materialet eller i bevisførselen finnes spor av drøftelse og hvorvidt andre og mindre inngripende tiltak kunne vært tilstrekkelig.

«Lagmannsretten bemerker forøvrig at den manglende skriftlige begrunnelsen som lå til grunn for forskriften, gjør det generelt vanskelig å etterprøve de vurderinger som tiltaket bygger på, noe som også er uheldig ut fra et rettssikkerhetsperspektiv. Illustrerende for dette var den henvendelsen som i ettertid kom fra politiet der det ble etterlyst en bedre helsefaglig begrunnelse for antallsbegrensingen.»

Kvinnene ble i tingretten dømt til bøter på henholdsvis 12.000 og 6000 kroner.

Dommen fra Gulating finner du her.