Høsten 2018 ble mannen, sammen med to andre, anmeldt for voldtekt av en kvinne han en måned tidligere hadde hatt seksuell omgang med.

Mannen ble etterhvert pågrepet på åpen gate og innbragt til avhør, mens boligen ble ransaket. I avhøret forklarte mannen at han på telefonen hadde film av den seksuelle omgangen, som ville frikjenne ham. Han tilbød seg å vise frem denne, men politiet krevde da å få gjennomgå hele telefonen. Det kviet mannen seg for.

Les: Mann får 342.000 i erstatning etter voldtektsanmeldelse

Etter noe diskusjon gikk mannen med på å gi fra seg telefonen. Der fant politiet en film som viste at kvinnen var aktivt deltagende i den seksuelle omgangen. Samtidig fant de en meldingsutveksling mellom mannen og en av de to andre som var siktet i saken. Den andre mannen skrev «Ho her jenta e cray», hvoretter saksøkeren svarte «Ja voldta ho».

Ble telefonavlyttet

I tillegg ble det funnet meldinger om narkotikabruk, og mannen ble telefonavlyttet en periode etter løslatelsen. På grunnlag av meldingene om narkotikabruk ble dessuten barnevern og barnehagen der mannens barn gikk, koblet inn.

Tre og en halv måned etter anmeldelsen besluttet Riksadvokaten å henlegge saken som intet straffbart forhold. Mannen var da blitt diagnostisert med PTSD som følge av påkjenningen av å være under etterforskning for voldtekt, og problemene i forhold til barnevern, familie og arbeid.

I søksmålet har staten anført at erstatningen skal bortfalle helt, ettersom mannen først etter noen timer, motvillig, gikk med på å gi fra seg PIN-koden til telefonen. I sammenheng med meldingen til kameraten om «Ja voldta ho» mente staten at han har medvirket til straffeforfølgningen.

Ikke årsakssammenheng

Dette var tingretten ikke enig i. Lagmannsretten, derimot, lar være å ta stilling til spørsmålet. Retten faller i stedet ned på at det økonomiske tapet som følge av straffeforfølgningen ikke er tilstrekkelig sannsynliggjort. Mannen jobbet i et selskap med bonusbasert lønn, og retten mener det ikke er bevist at bonusen ble påvirket negativt av hans fravær i månedene siktelsen sto ved lag.

Staten mente at også oppreisningen burde settes ned, fra 30.000 til 10.000 kroner, som følge av mannens medvirkning. Dette er lagmannsretten ikke enig.

«Det er lagmannsrettens syn at A ble påført et inngrep av såpass stor betydning og med følbare konsekvenser at oppreisning på 30 000 kroner fremstår som rimelig uavhengig av hvordan man vurderer hans opptreden under etterforskningen», skriver retten.

– Skuffende

Mannens prosessfullmektig, Tore Leiros, opplyser at hans klient anmeldte kvinnen for falsk anklage i kjølvannet av episoden.

– Den saken ble henlagt på bevisets stilling. Vi har ikke bestemt oss for hva vi skal gjøre videre med den avgjørelsen som er kommet nå, men det er skuffende at lagmannsretten ikke har funnet det tilstrekkelig bevist at han hadde et inntektstap, sier Leiros.

Konsekvensen er at beløpet han ble tilkjent i tingretten, 342.000 i tapte inntekter, 30.000 i oppreisning og 256.000 i sakskostnader, nå blir redusert til 30.000 i oppreisning og ingen tilkjente sakskostnader for lagmannsretten.