– I lys av EØS-saken er det behov for å se nærmere på forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og de internasjonale avtalene som Norge er bundet av, sier arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding som ble lagt ut av departementet tirsdag.

Bakgrunnen er at regjeringen i tirsdagens statsråd oppnevnte et lovutvalg som skal «gjennomgå forholdet mellom den norske trygdelovgivningen og internasjonale avtaler med betydning for trygdekoordinering».

Lovutvalget skal blant annet følge opp relevante funn som bli gjort av Nav-granskningsutvalget, som ledes av professor Finn Arnesen. Granskningsutvalget leverte en delutredning i vinter, og skal levere sin endelige rapport innen første august.

Professor ved UiB Halvard Haukeland Fredriksen har fått jobben med å lede lovutvalget. Fredriksen er regnet som en av landets fremste eksperter på EØS-rett, og har ved flere anledninger vært kilde for Rett24s dekning av saken gjennom vinteren, som for eksempel i denne artikkelen.

Lovutvalget skal levere et forslag innen første juni neste år, og består foruten Fredriksen av:

  • Lagdommer i Borgarting lagmannsrett Eyvin Sivertsen, som har bakgrunn blant annet fra Lovavdelingen og Regjeringsadvokaten
  • Senioradvokat i Lund & Co Hilde K. Ellingsen, som har en PhD i europarett
  • Tingrettsdommer i Lofoten og Salten tingrett Marianne Nergaard Magnus, som har bakgrunn fra Kommuneadvokaten i Oslo, Lovavdelingen og Høyesteretts utrederavdeling
  • Direktør i det finske sosial- og helsedepartementet Essi Rentola, som har særlig ekspertise på koordinering av sosiale rettigheter i europaretten

Et kjerneproblem i Nav-saken har vært at den norske trygdeloven er helt klar i sin ordlyd hva gjelder eksport av ytelser, men at denne klare ordlyden må tolkes innskrenkende i lys av Norges EØS-forpliktelser. Utvalget får i mandatet i oppgave blant annet å «redegjøre for ulemper og fordeler ved alternative måter å reflektere internasjonale avtaler i nasjonal lovgivning».

Mandater finner du her.