Onsdag kom meldingen om at konsernsjefen for Oslo Børs VPS Holding, Håvard S. Abrahamsen, har sagt opp stillingen – bare et drøyt år etter at han begynte. I mellomtiden er imidlertid Oslo børs blitt kjøpt opp av det internasjonale selskapet Euronext. 

– Jeg takket ja til jobben som børsdirektør og konsernsjef i Oslo Børs VPS i begynnelsen av desember 2018, før oppkjøpsprosessen startet. Jobben og rollen jeg nå har, er veldig forskjellig fra det jeg forventet og sa ja til i 2018, sier Abrahamsen i en pressemelding.

I samme melding fremkom at Øivind Amundsen, et kjent navn for de fleste transaksjonsadvokater i Norge, overtar stillingen.

Nytt handelssystem

Amundsen begynte på Oslo Børs i 2010, som leder for juridisk avdeling og konserndirektør med ansvar for førstehåndsmarkedet. Før det var han blant annet partner i Selmer, og leder for konsernjuridisk avdeling i KLP.

– Hva blir din viktigste oppgave i den nye stillingen?

– Oslo børs er nå en del av Euronext, og skal integreres inn i deres forretning blant annet organisatorisk og på systemsiden.  Det er en ganske stor jobb. Vi går fra en mindre vertikal norsk rapporteringsstruktur, og inn i en større internasjonal matrisestruktur. Videre skal vi bytte ut vårt nåværende handelssystem med deres nyutviklede og hypermoderne Optiq-system. Når dette er på plass i fjerde kvartal i år, vil ca. 180 meglerhus enkelt kunne handle direkte i alle de ca 1.500 selskapene notert på Euronext. For de allerede noterte selskapene på Oslo Børs, vil det kunne bety økt interesse og større likviditet.

– Hva er det Euronext ønsker å få ut av denne integrasjonen?

– Integrasjonen medfører en økt satsing i Norden for Euronext, og Oslo Børs vil være sentral i dette arbeidet. Videre har Oslo Børs bygget seg opp som en internasjonal noteringsbørs, og da særlig innenfor de klassiske norske sektorene energi, shipping og sjømat, forteller Amundsen, på telefon fra flyplassen i Paris, dit han dro allerede første dag i ny jobb.

Vil kopiere norsk suksess

Nesten 25 prosent av selskapene på Oslo børs er utenlandske selskaper, noe som er det høyeste tallet innenfor Euronext-systemet.

– Vi har derfor fått ansvaret for Euronext sin internasjonale noteringsstrategi, og vi skal arbeide for å øke antallet internasjonale notering også utenfor Norge, sier Amundsen.

Euronext inkluderer nå totalt 7 europeiske børser. I tillegg til Oslo er det snakk om Paris, Amsterdam, Brussel, Dublin, Lisboa og London.

– I tillegg har vi flere mindre kontorer i for eksempel Zurich, München og Singapore.

– Så dere skal på en måte prøve å kopiere suksessen fra Oslo?

– Nettopp.

– Ønsker man da på samme måte å spille på de andre landenes respektive industrielle fortrinn? Skal for eksempel Paris-børsen bli ekstra gode på, tja... ost?

– Tja, kanskje det. Ellers så tror jeg luksusvarer er et naturlig segment å tenke seg for Paris' del. Flere av de største motehusene i verden er jo allerede notert der.

– Hva er det man konkurrerer med når man skal forsøke å tiltrekke utenlandske selskaper?

– Det er først og fremst viktig at børsen har et noteringsprodukt som den enkelte industri finner attraktiv. Her vil børsen være en av mange brikker av et totalt økosystem, som må være på plass. Da tenker jeg særlig på at det må være investorer som ønsker å investere på området, rådgiverkorpset må ha spesialkompetanse innenfor feltet, og særlig viktig er det at det finnes tilstrekkelig med gode analytikere som følger selskapene innenfor sektorene.

– Du dro rett til Paris første dag i ny stilling. Var det for å hilse på sjefen?

– Jeg hilste selvfølgelig på han. Men hovedformålet var kvartalsvis status fra de forskjellige forretningsområdene.

I pressemeldingen sier den avtroppende børsdirektøren at han er trygg på at Amundsen «har ferdighetene og energien til å løfte våre ambisjoner for Oslo Børs til neste nivå».

– Jeg ønsker ham, Oslo Børs VPS og Euronext alt godt fremover, sier Håvard S. Abrahamsen i meldingen.