Hvert år gjennomfører kommunikasjonsbyrået Universum en undersøkelse ved 26 universiteter og høgskoler i Norge. I år opplyser firmaet at 440 jusstudenter har svart på hva som er deres foretrukne arbeidsgivere. Hva studentene nærmere legger i dette er ikke definert  i undersøkelsen, men i år som alle andre år kommer politiet ut på topp.

Undersøkelsen for 2022 ble offentliggjort fredag, og den viser at Regjeringsadvokaten og Schjødt klatrer blant jusstudentene, mens Justisdepartementet får en dupp. Schjødt har ikke vært inne på topp 10-listen de senere årene, men legger seg nå på en 9. plass. Det er et kraftig byks fra fjorårets 16. plass. Dermed er det for første gang på lenge fire helt private firmaer inne på topp 10-listen.

Regjeringsadvokaten var nummer 10 i fjor, men blir sjette mest populær i år. Lovavdelingen kommer normalt lavere ut enn de øvrige avdelingene i departementene. Slik også i år, men denne gangen er begge utenfor topp 10.

Wikborg Rein er fortsatt det mest populære firmaet, basert på gjennomsnittstudentens preferanser. Undersøkelsen viser forøvrig også at lønn og fremtidige inntjeningsmuligheter er vesentlig høyere prioritert blant mannlige enn blant kvinnelige studenter.

Årets topp 30-liste ser slik ut:

 1. Politiet
 2. Utenriksdepartementet
 3. Wikborg Rein
 4. Høyesterett
 5. Økokrim
 6. Regjeringsadvokaten
 7. Thommessen
 8. Wiersholm
 9. Schjødt
 10. Tingrettene
 11. DNB
 12. Justisdepartementet, øvrige avdelinger
 13. Justisdepartementet, lovavdelingen
 14. Equinor
 15. SANDS
 16. Arntzen de Besche
 17. Deloitte
 18. BAHR
 19. Haavind
 20. PwC
 21. Simonsen Vogt Wiig
 22. Statsadvokatembetene
 23. Aker Solutions
 24. Finansdepartementet
 25. Arbeids- og sosialdepartementet
 26. Kluge
 27. EY (Ernst & Young)
 28. Hjort
 29. Sivilombudsmannen
 30. Hydro