Sorenskriver Frank Kjetil Olsen ved Senja tingrett har i hele vinter drevet en aktiv lobbykampanje mot Domstolkommisjonens forslag. Tirsdag feiret han og medarbeiderne på Senja gjennomslaget med «Seier'n er vår»-kake.

– Seieren er vår! Nå blir det kakefest i Senja tingrett, skrev Olsen til Rett24 i morgentimene tirsdag, og kake ble det.

Olsen har i en kronikk her på Rett24 tidligere gitt uttrykk for at forslaget om rettskretser, etter hans syn, bare er en omskriving av forslaget om å legge ned tingretter.

kake senja 1.jpg

– Ved Senja tingrett la vi, sammen med flere av de små og mellomstore domstolene, opp til en strategi som gikk ut på å jobbe direkte opp imot de politiske partiene på Stortinget. I den forbindelse valgte vi ikke bruke tid på å argumentere overfor DA, Domstolkommisjonen og departementet, fordi dette ble ansett som nytteløst, uttalte Olsen i formiddag, samtidig som han sendte en særlig hilsen til senterpartipolitikerne Jenny Klinge og Emilie Enger Mehl, som de har samarbeidet med.

– Hilser tilbake!

– Da kan jeg bare hilse tilbake! Det har vært veldig viktig at vi har fått innspill fra lokale initiativ i denne saken. Jeg synes dette er en gledens dag, og fantastisk for den desentraliserte strukturen vi har i Norge, sier stortingsrepresentant Emilie Enger Mehl.

– Vi har vært kritiske til at løsningen på problemet hele tiden har vært «struktur». Vi mener domstolene må styrkes med ressurser, det er uten tvil, men argumentet om at man ikke kan dele saker mellom rettskretsene er grunnløst. De kan helt fint benytte seg mer av domstolloven § 19 enn i dag.

NTB_UODaH4xByEc.jpg
Emilie Enger Mehl (Sp). (Foto: Scanpix)

– Men hvorfor er det så viktig for Senterpartiet hvordan rettskretsene er inndelt, når rettstedene skal beholdes?

– Fordi endringen av kretsene i praksis en nedleggelse.

– Hvorfor det?

– Fordi en tingrett er en domstol med en egen rettskrets. Det vil bli et press om sentralisering, og med større rettskretser vil man kunne omfordele sakene på en slik måte at man, over tid, mister grunnlaget for de minste domstolene. I tillegg mister domstollederne en selvstendighet vi mener er viktig. Nå må Domstoladministrasjonen forholde seg til at dette ikke kommer til å skje, og jobbe videre derfra, sier Mehl.

– Så om Sp kommer i posisjon kan du love store økninger i budsjettene for å kompensere for dette?

– Jeg mener alle partier har et ansvar for å prioritere domstolene i sine budsjetter.

Tror ikke pengene kommer

Styreleder i Domstoladministrasjonen Bård Tønder har ikke tro på at det vil komme penger senere, som kan veie opp for de innsparingene som nå ikke vil skje.

– Jeg tror dessverre at domstolene ikke kan regne med å få tilstrekkelige midler, slik at vi fortsatt må regne med lange saksbehandlingstider, med de følger det får for rettssikkerheten. Det tragiske er at den løsningen stortingsflertallet nå går inn for, neppe vil skape ro i domstolene. De som har ansvaret for driften av domstolene, vil aldri kunne slå seg til ro med en løsning som innebærer slike konsekvenser, sier Tønder.