Den 44 år gamle elektrikeren fra Hammerfest fikk i Hammerfest tingrett 7200 kroner i bot for uhjemlet bruk av uniform, etter at han i 2016 på tøys la ut et profilbilde på Facebook der han hadde på seg politiets uniformscaps.

I anken trakk forsvarer frem at det på mannens Facebook-profil fremgikk tydlig at han var elektriker, og ikke politi, men Høyesterett synes ikke dette er tilstrekkelig:

«Det er profilbildet som tiltrekker seg oppmerksomhet på forsiden, og politiluen var et dominerende element i bildet. Til dette kommer at profilbildet uten ytterligere opplysninger ville komme opp i kommunikasjon som A hadde på Facebook.»

Lånte capsen på øvelse

Den domfelte mannen arbeider på Statoils anlegg på Melkøya i Hammerfest, og det var i den anledning han fikk tilgang til uniformsluen. Ved en beredskapsøvelse deltok også polititjenestemenn, og en av disse hadde lagt fra seg sin uniformscaps på kontrollrommet.

Elektrikeren tok på seg capsen, lot seg fotografere av en kollega, og brukte bildet som sitt profilbilde i noen måneder.

Høyesterett skriver:

«Kjernen i det straffverdige er – som det fremgår av det jeg har gjengitt fra forarbeidene – at omgivelsene blir villedet. Ved uhjemlet uniformsbruk må det klare utgangspunkt etter mitt syn være at disse straffbarhetsvilkårene er oppfylt. Bruk av uniform i revy- og teaterforestillinger er eksempler på situasjoner hvor det ut fra sammenhengen ikke vil foreligge risiko for villedning.»

Les hele dommen her