Stein-Robin Kleven Bergh er lokalpolitiker for Fremskrittspartiet og sitter i styret i Eidskog fremskrittsparti. Han ble i 2015 valgt inn som tredje vararepresentant til kommunestyret i Eidskog. Til daglig har han jobbet som politibetjent ved Eidskog lensmannskontor.

Kleven Bergh hadde over lengre tid en rekke kontroversielle ytringer om innvandring og muslimer på sin facebookside.

Asylsøker-vitser

Dommen fra Borgarting, som kom i september, inneholder en lengre drøftelse av ansattes ytringsfrihet.

I spørsmålet om ansattes ytringsfrihet skrev Borgarting at arbeidsgiver ikke har adgang til å reagere på ansattes ytringer, med mindre det foreligger en åpenbar risiko for skade på arbeidsgiverens legitime og saklige interesser. Lagmannsretten skrev:

«For politiet, som er samfunnets maktapparat, er tillit til at samfunnsoppdraget blir utført på en måte der alle behandles likt uavhengig av etnisitet, religion mv. av avgjørende betydning.»

Blant de mange facebookpostene var blant annet vitser som: «Våren er kommet og asylsøkerne begynner å sykle langs veiene igjen. Pass godt på så du ikke kjører på dem. Det kan være din sykkel.»

Trykket «liker»

Retten mener også at Kleven Bergh ved å trykke «liker» på ymse facebookposter publisert av andre, har eksponert seg slik at han er blitt assosiert med innholdet i dem.

«Den aktiviteten på Facebook som er grunnlag for vedtaket om avskjed, varierer noe når det gjelder graden av krenkende og respektløst innhold og form, men når den sees samlet, er hovedinntrykket at Kleven Bergh formidler en fiendtlighet overfor grupper av personer, særlig grupper med ikke-vestlig innvandrerbakgrunn og muslimer. Fordi han er politimann ser lagmannsretten særlig alvorlig på hans kommentarer som knytter personer med slik bakgrunn til kriminalitet.»

Les lagmannsrettens dom her (krever innlogging)