Den 44 år gamle mannen hadde fått hjelp av LO-advokaten i forbindelse med at han var blitt suspendert fra stillingen sin, men var ikke fornøyd med oppgjøret. Det hele endte med at klienten gikk fysisk til angrep på advokatens ektemann, da han gikk imellom for å stoppe truslene mot advokaten.

Hendelsen skjedde utenfor Stavanger i 2016.

44-åringen ble først frifunnet i tingretten, før han i Gulating ble dømt til 10 måneders fengsel og 75.000 i oppreisning til hver av de to fornærmede.

Ankeutvalget skriver:

«Etter utvalgets syn har lagmannsretten gitt en grundig begrunnelse for sitt bevisresultat, og det fremgår med tilstrekkelig klarhet hvorfor lagmannsretten har en annen vurdering enn tingretten av de sentrale punkter i bevisvurderingen.»

Ankeutvalget mener også at straffen som ble satt er passende.

Rømte over jorde

Overfallet skjedde da advokaten og mannen hennes var ute på joggetur, og klienten kom kjørende forbi. Klienten stoppet bilen foran dem, kom ut og opptrådte truende overfor advokaten. Da mannen hennes gikk imellom, endte han opp med å bli sparket fem ganger i overkroppen mens han lå nede. Paret flyktet deretter over et jorde, og gjemte seg hos en tilfeldig beboer i området.

– Vi har aldri hatt tilsvarende saker i LOs juridiske avdeling. Dommen beskriver et meget alvorlig overgrep mot en av våre advokater, og vi registrerer at lagmannsretten utmålte en streng straff, uttalte Atle Sønsteli Johansen, leder for LOs juridiske avdeling, til Rett24 i februar.

Lagmannsretten la til grunn at kvinnen har fått omfattende psykiske problemer som følge av angrepet.

Ankeutvalgets beslutning her