Luxembourg-selskapet PM International, som står bak vitaminpulveret Fitline, har saksøkt TV 2 etter at programmet Helsekontrollen i fjor kjørte flere kritiske artikler om produktet og salgsmetodene.

Rett24 omtalte saken i februar

Det omstridte pulveret inneholder ifølge TV 2s undersøkelser først og fremst sukker, og i programmet blir salgsstrukturen beskrevet som en pyramide. Ifølge begjæringen fra PM International er det kommet flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV 2s reportasje.

«Godt innenfor»

Hovedforhandling i saken er berammet i februar 2019, og pulverprodusentens prosessfullmektig Per Danielsen har tidligere sagt at hans klient vil kreve 50 millioner kroner i erstatning. 

I påvente av dette har selskapet begjært en midlertidig forføyning om at de omstridte artiklene fjernes fra tv2.no. Hverken byfogden i Oslo eller Borgarting gikk med på noen slik forføyning, og nå har altså Høyesteretts ankeutvalg nektet saken fremmet.  

Lagmannsretten skrev i sin avgjørelse at artiklene etter rettens syn var tilstrekkelig fundert. Retten skrev:

«Bruk av begrepet pyramide i ulike sammenhenger er med på å understreke kritikken, men innbefatter ingen selvstendig beskyldning om noe klanderverdig forhold som ikke er faktisk dokumentert. Utsagnene oppfattes ikke som rettstridige ærekrenkelser, og ligger etter lagmannsrettens syn godt innenfor ytringsfriheten.»

Ikke sannsynliggjort

I reportasjen fremkommer blant annet professor i ernæringsvitenskap Bjørn Skålheggs vurdering av vitaminpulveret som et salgsopplegg for å tjene seg rike på andres uvitenhet.

Lagmannsretten mente det ikke var nødvendig å vurdere hvorvidt det forelå sikringsgrunn, ettersom selskapet ikke hadde sannsynliggjort at det forelå et hovedkrav.

Les Borgartings avgjørelse her