På vegne av selskapet bak pulveret, har advokat Per Danielsen begjært en midlertidig forføyning om at TV 2 avpubliserer to nettartikler.

Bakgrunnen er et innslag på TV 2 fra november i fjor, med tittelen «HELSEKONTROLLEN AVSLØRER PYRAMIDESELSKAP: Tjener millioner på sukkerpulver».

Annonse

Fag- og opplæringsansvarlig tung tvang (vikariat), Namsfogden i Innlandet

Avslag

Selskapet mener TV 2s henvisning til pyramidesalg er ærekrenkende, og skal ha fått flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV 2s reportasje. Nå har byfogden i Oslo avslått begjæringen.

«Det ville være å rette baker for smed om TV 2 skulle undergis kritikk for sin avslørende journalistikk knyttet til dekning av tvilsomme reklamekampanjer som PM-konsernet og deres fremste selgere til syvende og sist høster økonomiske frukter av», heter det i kjennelsen.

«Triangelformet byggverk»

Dommer Terje Reinholt Johansen går originalt til verks når det drøftes hvorvidt det i dette tilfellet er dekkende å bruke pyramidebegrepet om selskapets virksomhet, og om dette i så fall er ærekrenkende:

«Til tider er en pyramide kun en pyramide. Et triangelformet byggverk med dets gitte struktur; i bunnen stor og flat og på toppen tynn og spiss. Toppen av pyramiden er sikret takket være hvert enkelt lag av underliggende fundament som øker i flate desto lenger ned i pyramidestrukturen man kommer», heter det i avgjørelsen.

Etter en lengre drøftelse kommer retten til at pyramiden i dette tilfellet er et verdiutsagn, og at det er «vanskelig å finne god rettslig dekning for anførselen om at den som omtaler en selskapsstruktur som «pyramide» her til lands, dermed også beskylder virksomheten for å begå straffbare handlinger etter norsk straffelovgivning.»

Annonse

Partnerkandidater søkes

Varsler søksmål

Pulverselskapets prosessfullmektig Per Danielsen sier til DN at selskapet, PM International, vil kreve 50 millioner av TV2 som følge av TV-programmet.

TV 2s prosessfullmektig Jon Wessel-Aas sier til Rett24 at TV 2 etter deres syn ikke har publisert noe som er rettsstridig.

– Vi er ikke overrasket over denne kjennelsen, og vi er fornøyde med at retten har sett forskjellen på fortjenestfull, kritisk forbrukerjournalistikk og ærekrenkelser – i tillegg til å se at krav om sensur ikke er måten å møte kritikk på, sier Wessel-Aas.