På vegne av selskapet bak pulveret, har advokat Per Danielsen begjært en midlertidig forføyning om at TV 2 avpubliserer to nettartikler.

Bakgrunnen er et innslag på TV 2 fra november i fjor, med tittelen «HELSEKONTROLLEN AVSLØRER PYRAMIDESELSKAP: Tjener millioner på sukkerpulver».

Avslag

Selskapet mener TV 2s henvisning til pyramidesalg er ærekrenkende, og skal ha fått flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV 2s reportasje. Nå har byfogden i Oslo avslått begjæringen.

«Det ville være å rette baker for smed om TV 2 skulle undergis kritikk for sin avslørende journalistikk knyttet til dekning av tvilsomme reklamekampanjer som PM-konsernet og deres fremste selgere til syvende og sist høster økonomiske frukter av», heter det i kjennelsen.

«Triangelformet byggverk»

Dommer Terje Reinholt Johansen går originalt til verks når det drøftes hvorvidt det i dette tilfellet er dekkende å bruke pyramidebegrepet om selskapets virksomhet, og om dette i så fall er ærekrenkende:

«Til tider er en pyramide kun en pyramide. Et triangelformet byggverk med dets gitte struktur; i bunnen stor og flat og på toppen tynn og spiss. Toppen av pyramiden er sikret takket være hvert enkelt lag av underliggende fundament som øker i flate desto lenger ned i pyramidestrukturen man kommer», heter det i avgjørelsen.

Etter en lengre drøftelse kommer retten til at pyramiden i dette tilfellet er et verdiutsagn, og at det er «vanskelig å finne god rettslig dekning for anførselen om at den som omtaler en selskapsstruktur som «pyramide» her til lands, dermed også beskylder virksomheten for å begå straffbare handlinger etter norsk straffelovgivning.»

Varsler søksmål

Pulverselskapets prosessfullmektig Per Danielsen sier til DN at selskapet, PM International, vil kreve 50 millioner av TV2 som følge av TV-programmet.

TV 2s prosessfullmektig Jon Wessel-Aas sier til Rett24 at TV 2 etter deres syn ikke har publisert noe som er rettsstridig.

– Vi er ikke overrasket over denne kjennelsen, og vi er fornøyde med at retten har sett forskjellen på fortjenestfull, kritisk forbrukerjournalistikk og ærekrenkelser – i tillegg til å se at krav om sensur ikke er måten å møte kritikk på, sier Wessel-Aas.