På vegne av selskapet bak pulveret, har advokat Per Danielsen begjært en midlertidig forføyning om at TV2 avpubliserer to nettartikler.

Bakgrunnen er et innslag på TV2 fra november i fjor, med tittelen «HELSEKONTROLLEN AVSLØRER PYRAMIDESELSKAP: Tjener millioner på sukkerpulver».

Les artikkelen her

Annonse

Are you ready to be part of a dynamic and rapidly expanding crypto company?

Krever avpublisering

Pulveret selges av selskapet PM International, som har hovedkontor i Luxembourg. Selskapet mener TV2s henvisning til pyramidesalg er ærekrenkende. Ifølge begjæringen fra PM International er det kommet flere tusen avbestillinger i kjølvannet av TV2s reportasje. 

TV2 står på sin side ved både reportasjen og beskrivelsen av salgssystemet som et pyramidesalg.

Per Danielsen
Advokat Per Danielsen og Beatrice Beer fra PM International

I reportasjen sier professor i ernæringsvitenskap Bjørn Skålhegg at han oppfatter vitaminpulveret som et salgsopplegg for å tjene seg rike på andres uvitenhet.

Nektet å godta kontrakt

I den første av de to artiklene om saken, forteller TV2 at PM International krevde at TV2 skulle signere en kontrakt før salgsselskapet lot seg intervjue om saken. I kontrakten sto det at PM International skulle ha alle spørsmål tilsendt minimum fem dager før intervjuet, at ingen andre spørsmål enn de som ble innsendt på forhånd skulle stilles, og at selskapet skulle selv bestemme om TV 2 fikk lov til å publisere intervjuet. For hvert brudd på disse betingelsene ble det utløst en bot på ikke mindre enn 250.000 euro.

Les om kontrakten her

TV2 godtok ikke kontrakten.

Annonse

Er du jurist og interessert i vegtrafikk og yrkestransport?

Avviser kravet

TV2 er hos byfogden representert ved advokat Jon Wessel-Aas, som ber retten avslå begjæringen. TV2 anfører for det første at det ikke foreligger sikringsgrunn, og for det andre at et krav om avpublisering krenker TV-kanalens ytringsfrihet.

«Å stanse ytringer i påvente av en endelig avgjørelse etter kanskje flere års behandling i rettssystemet, vil kunne frata ytringen sin aktualitet. Dette gjelder med særlig styrke når det er tale om pressens formidling av kritisk journalistikk om næringsdrivende, som er relevant for forbrukere», skriver Wessel-Aas i sitt tilsvar til begjæringen fra Danielsen.

- For det første inneholder publiseringen ingen feil. For det andre er Grunnlovens ordning at man tar til motmæle om man mener at noe er feil, ikke at man ber domstolene om å redigere eller sensurere media, sier Wessel-Aas til Rett24.