– Jeg har enda ikke fått finlest dommen, men konklusjonen er  ikke overraskende. Den opprinnelige tingrettsdommen i denne saken viser seg å ha stått seg godt. Dette viser jo også med all tydelighet hvor viktig det var at Høyesterett faktisk snudde og omgjorde ankenektelsen, sier førsteamanuensis Katrine Holter.

Hun var blant de som kritiserte den opprinnelige dommen fra lagmannsretten, og har senere publisert en analyse av hva som skjedde i Jussens Venner.

Annonse

Vi søker to advokatfullmektiger til vårt kontor sentralt i Oslo

Dissens om forsettet

Faktum i saken var at Borgarting lagmannsrett hadde dømt en mann til fengsel i ti år og seks måneder for drap. Omstendighetene var at han hadde siktet på sin tidligere kjæreste med en hagle og tatt ladegrep, hvoretter geværet gikk av.

katrine holter.png
Katrine Holter.

Lagmannsretten la til grunn som sannsynliggjort at haglskuddene ble avfyrt ved en mekanisk feil, idet domfelte klappet haglgeværet sammen. Et vesentlig tema var derfor om domfelte likevel kunne sies å ha handlet forsettlig, selv om skuddene gikk av uten at han trykket på avtrekkeren.

Lagmannsretten delte seg i to. Mindretallet nedsubsumerte, som også tingretten hadde gjort, til uaktsomt drap. Flertallet fant det imidlertid bevist at mannen hadde til hensikt å drepe da han ladet geværet med to haglpatroner. Feilmekanismen i våpenet medførte kun at dødsfølgen ble fremskyndet marginalt i tid, skrev flertallet.

– Litt rart

Rett24 omtalte dommen i september 2022, etter at Høyesterett hadde nektet anken over skyldspørsmålet fremmet. Kun oppreisningskravet ble fremmet. I november 2022 publiserte så VG en omfattende reportasje om dommen, der Katrine Holter kalte dommen en «alvorlig justisfeil». Etter dette gjorde Høyesteretts ankeutvalg det uvanlige grepet å omgjøre sin egen ankenektelse, noe som igjen ledet til at dommen ble opphevet.

Nå har altså Borgarting behandlet saken nok en gang, og denne gangen er det en enstemmig rett som nedsubsumerer til grovt uaktsomt drap. Straffen lander dermed på tre år og fem måneders fengsel, i kontrast til ti år og seks måneder i forrige runde.

– Det var ikke tvilsomt i denne saken at haglen hadde en alvorlig funksjonsfeil. At påtalemyndigheten likevel har prosedert på forsettlig drap – og vært innom alle tre forsettsformer – er derfor litt rart. Vi trenger ikke å presse forsettslæren når vi har et eget straffebud rettet mot uaktsomt drap, som fanger opp den som er grovt å klandre for å ta liv. Lagmannsretten er helt tydelig på at de ikke finner noe form for forsett bevist. Ei heller at tiltalte skulle ha forstått muligheten for at haglen skulle gå av. Med andre ord: saken har vaklet ikke bare juridisk, men også bevismessig, sier Holter.