Det er klart etter at Høyesteretts ankeutvalg sist uke nektet å fremme anken i Tullinkvartalet-saken, der Borgarting lagmannsrett ga kommunen medhold.

Temaet var om kommunens pålegg om sykkelvei og trikkeskinner var for perifere i forhold til byggetillatelsen knyttet til byggingen av nytt juridisk fakultet på Tullinløkka i Oslo. Entra anførte at sykkelvei og oppgradering av trikkeskinner var tatt inn i utbyggingsavtalen ene og alene for at kommunen skulle få dekket utgiftene til ting de uansett skulle bygge. Lagmannsretten mener imidlertid at kravene fra kommunen er saklige.

Borgarting mente vurderingen av om det er «nødvendig» med rekkefølgekrav tilhører forvaltningens frie skjønn, og at domstolene bør vise «betydelig tilbakeholdenhet» med å overprøve kommunens vurdering.

I en lignende sak, som gjaldt en turvei på Mortensrud, ga Høyesterett tidligere i vår utbyggerne medhold, under dissens 3-2.

Les: Utbygger vant prinsippsak om rekkefølgetiltak – Borgartings dom oppheves

– Det er jo beklagelig at Høyesterett ikke ville fremme denne anken til behandling, men vi vet jo at Høyesterett må prioritere strengt. Om denne saken og Mortensrud-saken var sett i sammenheng, tror jeg at man kunne fått avklart dette rettsområdet bedre. Slik det er nå, er det viktig at lovgiver avklarer spørsmålene ytterligere – til fordel for både utbyggere og kommunene. Og slik at rettsvesenet kan spares for unødvendige konflikter, sier Vidar Strømme, som har representert Entra i saken.

Borgartings dom finner du her, og Høyesteretts kjennelse finner du her.