Oppdatering: Onsdag 16. september ble også den andre av de to tvillingsakene henvist til behandling, ref. siste avsnitt.

Hendelsen som nå skal behandles i landets øverste domstol, utspilte seg i Drammen 19. juni i fjor.

Kvinnen kjørte bil i saktegående kø. Mobiltelefonen hennes lå løst i passasjersetet. Drammen tingrett har beskrevet situasjonen slik:

«På et tidspunkt sto køen helt stille. Tiltalte stanset da bilen fullstendig, og motoren slo seg av på grunn av bilens automatiske start/stopp-funksjon. Mens bilen sto helt stille, løftet tiltalte mobiltelefonen opp av passasjersetet med høyre hånd. Hun så ned på telefonen for å låse den opp ved hjelp av dens ansiktsgjenkjenningsfunksjon. Hun så deretter opp på køen, som fortsatt sto helt stille. Hun trykket så på et meldingsikon på telefonskjermen i den hensikt å skrive en melding angående forsinkelse. Hun ble imidlertid da oppmerksom på at køen begynte å bevege seg, og hun la fra seg telefonen i passasjersetet, før hun igjen begynte å kjøre. Perioden da bilen sto helt stille, varte i omtrent ett minutt.»

Anket

Kvinnen var ilagt et forelegg for bruk av mobiltelefon i bil etter dette. Hun godtok ikke forelegget, og saken havnet i Drammen tingrett, som frifant kvinnen.Påtalemyndigheten anket til Borgarting lagmannsrett, som forkastet anken.

Nå har Høyesteretts ankeutvalg besluttet at landets øverste domstol skal behandle saken. Retten skal da tolke hva som ligger i at mobiltelefonen ikke kan brukes «under kjøring».

Retten delte seg

Flertallet i lagmannsretten kom fram til at forbudet ikke rammet bruk av mobiltelefon mens kjøretøyet sto stille og en teknisk innstilling på bilen gjorde at motoren var av.

Mindretallet mener imidlertid at man ikke går inn og ut av begrepet «under kjøring» hver gang bilen stopper opp. Bilen utgjør da fortsatt en del av trafikken, påpekte de.

Borgarting avgjorde to parallelle saker ved forent behandling, men foreløpig er bare den ene sluppet inn. Det skyldes at de to sakene sokner til forskjellige statsadvokatembeter, og den ene anken ligger litt lenger bak i prosessen, slik at den fortsatt ikke er ankommet Høyesteretts ankeutvalg. Begge er anket.

Se lagmannsrettens avgjørelse her

(©NTB)