Av de fire tiltalte i den såkalte Yara-saken, ble tre frifunnet. Den fjerde, Kendrick Wallace, ble i Borgarting lagmannsrett dømt til sju års fengsel.

Wallace var juridisk direktør i Yara da gjødselgiganten inngikk avtaler i India og Libya, og I følge dommen ble det lovet og delvis utbetalt 18 millioner kroner til sønnene til sentrale tjenestemenn i de aktuelle landene.

Krever erstatning

De tre frikjente eks-direktørene krever nå erstatning for det økonomiske tapet de har hatt som følge av saken, som alt i alt pågikk i ni år.

I tillegg skal forsvarernes salærkrav dekkes etter statens satser, og der er her spørsmålet om taushetsplikt er oppstått.

Tre års arbeid

Borgarting lagmannsrett skal avgjøre hvor mye som skal dekkes som følge av det arbeidet forsvarerne har gjort i saken. Men før retten avgjør dette skal motparten, Økokrim, uttale seg om størrelsen på kravet. Og størrelsen er i dette tilfellet betydelig - Berg jobbet i tre år med Yara-saken. 

- Hvor mange timer er det snakk om? 

- Det ønsker jeg ikke å si noe om, men det er klart at dette har vært en lang sak og et omfattende arbeid, sier Fredrik Berg ved Fend Advokatfirma. Berg forsvarte Daniel Clauw.

Fikk pålegg

Så omfattende har det vært, at Økokrim har bedt om å få se timelistene som ligger til grunn for kravet før de uttaler seg om hvorvidt summen etter deres oppfatning er rimelig. Dette vil ikke Berg akseptere, men i en beslutning avsagt i oktober er Borgarting lagmannsrett kommet til at timelistene ikke er underlagt taushetsplikt.

Berg er dermed blitt pålagt å legge frem timelistene. 

- Uthuler reglene

- Jeg mener på prinsipielt grunnlag at det ikke er riktig å gi Økokrim innsyn i dette. I en sivil sak oppgir man jo et timeantall, men ikke spesifiserte timelister. Det er dette Økokrim vil ha innsyn i, og i mine øyne vil dette uthule reglene om fortrolig informasjon. En forsvarer kan ha snakket i fortrolighet med både vitner og andre personer. Dette er informasjon det ikke er riktig at motparten gis innsyn i. Vi er fornøyd med at Høyesterett nå skal behandle dette spørsmålet, sier Berg.

Berg har de senere årene bistått i flere profilerte økonomiske straffesaker, blant annet Transocean-saken, Yara og Bionor.

Han kom fra Hjort da han i fjor, sammen med flere andre Hjort-advokater, startet Fend.