Den såkalte snøkrabbesaken ble i januar den første ordinære saken Høyesterett strømmet live, og nå er det klart at også domsavsigelsen vil bli strømmet.

Det skjer når Høyesterett i plenum setter rett på mandag klokka 09, opplyste Høyesterett onsdag.

Annonse

Advokatfullmektig kapitalforvaltning og private equity

– Saker i forsterket rett er i kjernen av hvilke saker som har vært ansett aktuelt å strømme, så selv om vi ikke har på plass et permanent og fullgodt teknisk rigg i salene ennå ønsker vi å prøve. Det tekniske opplegget blir helt enkelt i snøkrabbesaken, med ett kamera som vil stå på like bak og på venstre side av advokatene sett fra dommerbordet, fortalte informasjonssjef Ida Dahl Nilssen i Høyesterett til Rett24 før forhandlingene ble gjennomført i januar.

Rundt 3500 nettlesere var innom Rett24s overføring av saken da den gikk.

Temaet har vært om likebehandlingsprinsippet i Svalbardtraktaten gjelder på sokkelen rundt Svalbard. I underinstansene har dette i stor grad vært et spørsmål om tolkningen av begrepet «territorial waters» i traktatens artikkel 2. I Høyesterett endret fokuset seg mer mot andre sider ved saken, men kjernen er uansett i hvilken grad andre stater skal ha tilgang til naturressurser på sokkelen rundt Svalbard.

Dette er et spørsmål med potensielt svært store økonomiske konsekvenser for Norge. Strømmen fra Høyesterett vil bli overført her på Rett24.

Les: – Denne saken endret seg underveis i forhandlingene