Kongen utnevnte for noen uker siden Magnus Matningsdal til såkalt ridder 1. klasse for hans bidrag til utvikling av strafferettspleien. Fredag ble dekorasjonen overlevert under en seremoni på Matningsdals hjemsted Bryne.

Statsforvalter i Rogaland Lone Merethe Solheim sto for utdelingen. Til stede var nesten hele Høyesterett, og dessuten assisterende riksadvokat Knut Erik Sæther. Sæther overtar embetet Matningsdal etterlater seg når han om snaue to uker går av for aldersgrensen.

Annonse

Vil du jobbe med strafferett i et faglig sterkt og hyggelig miljø?

Les: Knut Erik Sæther utnevnt til ny dommer i Høyesterett

Matningsdal fyller 70. onsdag 29. september, men tradisjonen er at dommerne får sitte  i tillingen ut den måneden de fyller år. Det vil for Matningsdals del bety én dag ekstra, til torsdag 30. september.

Den Kongelige Norske St. Olavs Orden tildeles ifølge Slottet som «belønning for utmerkede fortjenester for Norge og menneskeheten». og ble innstiftet av Kong Oscar I i 1847.

Rett24 gjorde i vinter et større intervju med Matningsdal, som du kan lese her: – Jeg vet jeg er blitt oppfattet som en streng dommer.