Etter seks år som departementsråd i Justisdepartementet, varslet Tor Saglie for et par måneder siden at han ønsker å gå av fra stillingen. Saglie fyller 70 neste år, og kom inn i jobben i kjølvannet av 22.juli-saken.

Da søkerlisten ble offentligjort før helgen, ble det klart at det kun foreligger én reell kandidat til stillingen. Hun er til gjengjeld ingen hvemsomhelst: Som ekspedisjonssjef for konstitusjonell avdeling ved Statsministerens kontor, er Heidi Heggenes (52) i praksis en slags overordnet for samtlige departementsråder i det norske regjeringsapparatet.

Jurist 

Heggenes har lang fartstid fra Finansdepartementet, og var ekspedisjonssjef ved administrasjonsavdelingen da hun i 2011, bare noen uker før bomben mot Regjeringskvartalet, ble utnevnt til SMK.

Siden 22.juli har beredskapsområdet preget departementets arbeid minst like mye som justisområdet. I utlysningsteksten til stillingen var da også «erfaring med beredskapsarbeid og krisehåndtering» det eneste fagområdet som ble trukket frem spesielt. I departementets fagavdelinger vil det imidlertid muligens være populært at Heggenes er utdannet jurist.

På mektig-liste

For avtroppende departementsråd Saglie, som for øvrig er statsviter, har oppfølgingen av Gjørv-kommisjonens anbefalinger vært en dominerende oppgave. Ikke minst gjelder dette etableringen av politiets beredskapssenter på Taraldrud, et prosjekt som nå har en prislapp på nær tre milliarder kroner.

Det vakte en viss oppsikt da Saglie, under et foredrag i fjor høst, omtalte beredskapssenteret som et «symboltiltak», gjennomført uten kost/nytte-analyse.

Heidi Heggenes har de siste årene jevnlig figurert rundt 30.plass på Kapitals liste over Norges 100 mektigste kvinner. Om en overgang fra ekspedisjonssjef ved SMK til departementsråd ved JD vil sende henne opp eller ned på listen, gjenstår å se.

Heggenes opplyser at hun ikke ønsker å kommentere søknaden.