En undersøkelse gjort av TNS Gallup i fjor viste at ingen av de 25 største advokatfirmaene hadde flertall av kvinnelige partnere. Hos de aller fleste er andelen under 20 prosent.

Lund & Co er ikke blant de 25 største, men fra nyttår er til gjengjeld fem av de åtte partnerne i det ekspanderende firmaet kvinner.

Det er ikke tilfeldig.

Tre nye

Sammen med partnerne Ulf Larsen og Stein Erik Stinessen grunnla Caroline Lund Advokatfirmaet Lund & Co i 2007. Firmaet har i de senere årene omsatt for om lag 50 millioner kroner årlig.

Med de ferske utnevnelsene av Hanne Strand, Norunn Løkken Sundet og Ina Storstrøm, begynner kjønnsfordelingen blant partnere å likne det man ser på jusstudiet. Der har kvinneandelen de senere årene har ligget godt over 60 prosent.

Caroline Lund
Også forretningsadvokater må noen ganger ha med barna på jobb når det er planleggingsdag. I Lund & co har de laget eget lekerom.

Selvforsterkende

- Det har vært viktig for oss å legge til rette for både kvinner og menn i dette firmaet. Dette har ikke bare vært viktig for meg, men også mine mannlige kolleger har vært opptatt av dette, sier Lund.

Hun mener mannsdominansen i mange av de store firmaene er selvforsterkende, fordi man ofte rekrutterer blant dem man kjenner.

- Menn rekrutterer gjerne menn som de kjenner til. Sånn er det jo. Når det ikke er så mange kvinner i partnerskapet, kan det være at yngre kvinnelige advokater tror at det er vanskelig å kombinere jobb, hjem og fritid. Det er på samme måte med ratingene. Man rater gjerne de man kjenner i advokatratingene. En stor andel menn i partnerskapene innebærer at menn rates fremfor kvinner. Det er jo påtagelig hvor få kvinner som rates i de undersøkelsene, sier Lund.

Myte

Caroline Lund tror det er en myte at kvinner ikke ønsker livet som forretningsadvokat. Hun tror heller det er mytene i seg selv som virker avskrekkende.

- I vår generasjon bør det ikke være noen forskjell på om du er mann eller kvinne når det gjelder partnerskap. Se på Hanne, hun har to små barn. Men alle de mannlige partnerne har også barn, og én skal ha barn nummer tre i februar. Her bør det ikke være noen forskjell. Vi er heller ikke et firma som jobber med utpregede «myke temaer». Vi jobber innen tunge forretningsjuridiske disipliner, sier Lund, og trekker frem at firmaet er blitt ranket høyt innen blant annet energirett.

2 av 35 i BA-HR

Da Advokatbladet i fjor omtalte undersøkelsen fra TNS, uttalte partner i BA-HR Morten P. Smørdal at firmaet "bidrar i flere fora for å inspirere kvinnelige advokater til å stå løpet ut", og at de har "intern fokus på utfordringen og tar grep som forhåpentligvis vil gi resultater på noe sikt".

Ett år senere opplyser Smørdal til Rett24 at det ikke er tatt opp nye partnere i BA-HR det siste året.

- Vi tilbyr blant annet kvinnelige advokater mentorordning, lederutviklingsprogram, og har arrangert og deltatt på ulike workshops for å bedre kjønnsbalansen. Vi er sikre på at bevissthet rundt disse viktige spørsmålene vil gi resultater over tid, sier Smørdal.

BA-HR kom nest dårligst ut i TNS-undersøkelsen fra 2016, med en kvinneandel på 5,4 prosent. Det vil si 2 av 35 partnere.