I 2019 ble det avdekket at en feil i teledatasystemet kunne ha gitt feilaktige lokasjonsdata i sju år. Danske myndigheter besluttet derfor at alle straffesaker med teledata fra denne perioden, skulle gjennomgås. Det samme bestemte det norske Riksadvokatembetet.

I et brev sendt 28. august 2019 ga Riksadvokaten politidistriktene, særorganer og statsadvokatene pålegg om å identifisere alle verserende norske straffesaker hvor det var innhentet slik informasjon fra Danmark. Dette viste seg å være svært få, samtidig som det var vanskelig å finne noe sikkert tall. Det finnes nemlig ingen registre der man enkelt kan søke og finne saker der det er bedt om slike data fra utlandet.

Annonse

Erfaren advokat/-fullmektig innen M&A

– Det hefter derfor en viss usikkerhet ved om politiet og påtalemyndigheten klarer å fange opp alle saker hvor slik informasjon er innhentet og benyttet, skrev riksadvokat Jørn Sigurd Maurud i januar 2020.

I tillegg ble Kripos bedt om å undersøke om det kunne være en tilsvarende feil ved systemene som benyttes av norsk politi. Riksadvokaten har senere opplyst at dette ikke var tilfelle.

Nå er de danske undersøkelsene avsluttet, og konklusjonen er at feilen ikke har fått betydning for noen av de rundt 5000 berørte danske straffesakene.

– Gjennomgangen av saker har kostet store ressurser. Men det har vært helt nødvendig for å sikre tilliten til våre myndigheter og til rettssystemet, skriver den danske justisminister Nick Hækkerup i en pressemelding.