I lovforslaget om voldsoffererstatning som Justisdepartementet sendte på høring sist uke, fremkommer at 80 prosent av regningen for erstatning til voldsofre ender hos staten. Nå lanserer Politihøgskolen er studium som skal sette politiet bedre i stand til å forfølge pengespor hos domfelte, slik at gevinstene fra kriminalitet i mindre grad forblir hos de domfelte.

Høgskolelektor Inger Coll sitter i den nasjonale faggruppen for finansiell sporsikring, og har kartlagt hvorfor tallene er så dårlige.

– Det vi finner er at årsakene er de samme som har vært fremme gjennom flere tiår. Det går for det første på kompetansen. De som jobber med dette kan ikke nok om de mulighetene som finnes. For det andre er det snakk om kultur. Det er ikke sånn man pleier å jobbe – fokus er primært på selve det straffbare forholdet, ikke på økonomien rundt.

– Det oppleves som et merarbeid?

– Ja, det gjør det, og slik har det nok alltid vært. Dessuten måles man på oppklaringsprosent og saksbehandlingstid, og grep som tar ekstra tid passer ikke inn i dette.

– Man risikerer kanskje rett og slett dårligere måloppnåelse om man bruker tid på inndragning?

– Ja, man gjør faktisk det.

– Hvor store summer er det snakk om at staten går glipp av?

– Det er vanskelig å fastslå, men det er jo opplagt snakk om summer i milliardklassen. I fjor ble det gitt dom på 130 millioner, og det er bare knapper og glansbilder i denne sammenhengen. Og det er jo dessuten bare det man har fått dom på, ikke hva man faktisk har inndrevet, sier Coll, og legger til at man i andre land har valgt å innføre indirekte incentivordninger for å øke inndragningstallene.

– Skyver ansvaret på skattebetalerne

I lovforslaget Justisdepartementet sist uke sendte ut om ny lov om voldsoffererstatning, som Rett24 omtalte tirsdag, fremkommer at det blir søkt regress for 54 prosent av de tilkjente voldsoffererstatningene. Av dette igjen blir kun 37 prosent faktisk inndrevet.

– Dette innebærer jo i praksis at man skyver hele ansvaret over på skattebetalerne, mens gjerningsmannen går fri. Og det er jo egentlig et grunnleggende prinsipp at det er skadevolder som skal ha ansvaret, ikke fellesskapet. Her har også politiet gode hjemler til å sikre verdier hos gjerningsmennene under etterforskningen, -verdier som kunne brukes til å dekke offerets erstatningskrav og spare voldsoffererstatningen for kostnader og merarbeid. Dette ville være en mye bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser, sier Coll.

Coll opplyser at Norge tidligere har fått kritikk fra den internasjonale organisasjonen Financial Action Task Force for å ligge etter når det gjelder arbeidet med inndragning.

Det nye studiet vil være nettbasert, og tilgjengelig for alle ansatte i politietaten. Oppstart blir på nyåret 2021.