EY & Harvard Law School har utført en global studie rettet mot juridiske funksjoner. Den finner at mens arbeidsmengden forventes å stige med 25 prosent de neste tre årene, vil selskapenes juridiske budsjetter reduseres med 17 prosent i gjennomsnitt. Når juridisk avdeling i tillegg er sist i køen når innovasjonsbudsjettet skal deles ut, kan det ikke lenger være noen tvil; det er på tide å tenke nytt rundt hva juridisk kan og bør levere i vår digitale tidsalder.

EY & Harvard Law School utførte våren 2021 den største globale undersøkelsen rettet mot juridiske funksjoner noensinne, med over 1000 respondenter i over 22 land. Undersøkelsen viser at juridiske avdelinger står ovenfor en betydelig transformasjon for å møte fremtidens økte juridiske behov og forventninger om betydelig kutt i budsjettene. De nordiske resultatene viser at dette gjelder tilsvarende her hjemme.
Bruk av teknologi er et nøkkelord. Et uformelt spørsmål til salen på den nylig avholdte Nordic Legal Tech Day i Oslo den 14. september, viste at over halvparten av de fremmøtte hadde utført et juridisk innovasjonsprosjekt i sitt selskap. Dette er nok høyere enn de fleste selskaper. De nordiske resultatet fra den globale undersøkelsen viser nemlig at 2/3 av respondentene mener juridisk faller utenfor selskapets innovasjonsprosjekter. Intern-advokatene faller dermed utenfor det som øvrige selskapsavdelinger normalt har fokus på; hvordan forbedrer vi våre prosesser, leveranser og operasjonsmodell for å oppnå selskapets målsettinger?

Videre mener kun 30 prosent av nordiske bedriftsjurister at de har teknologien som skal til for å utføre arbeidet som forventes. Og over 60 % svarer at ineffektivitet i kontraktsprosessene fører til tapt omsetning for selskapet. Manglende tekniske verktøy og dårlig samhandling mellom juridisk og selskapets øvrige avdelinger har altså konsekvenser for topplinjen til selskapet.

Ikke godt nok

Dette er ikke godt nok om juridiske avdelinger i norske selskaper skal oppnå forventningene om kostnadskutt og samtidig økning i leveransene; more for less krever at innovasjonsprosjekter også blir en del av den juridiske hverdagen fremover.

Omtrent halvparten av de nordiske respondentene mener at nye tekniske verktøy er veien å gå for å redusere kostnadene og bli mer effektive. Samtidig vil ikke tekniske punktløsninger alene føre til optimale arbeidsforhold i juridiske avdelinger. Som Nordic Legal Tech Day viste, finnes det mange gode løsninger på ulike problemer. Før advokatene blar opp lommeboken, er det likevel nødvendig å fokusere på de interne prosessene og operasjonsmodellen med spørsmål som: Hvordan er dagens arbeidsprosesser? Har vi en tydelig strategi og arbeidsmetode i vår juridiske avdeling? Jobber vi optimalt med de andre avdelingene i selskapet?

Optimalisering av arbeidsprosesser og ny operasjonsmodell høres kanskje kjedelig ut, men er ofte det som skal til for å virkelig endre måten vi jobber på og møte fremtidens behov. Kun med en tydelig strategi vil juridisk kunne gå til innkjøp av riktig teknologi og ikke kun kjøpe enkeltvise punktløsninger som løser et kortsiktig behov. Juridiske avdelinger trenger en fleksibel grunnplattform tilsvarende som andre selskapsavdelinger har sine spesifikke ERP-løsninger som (f.eks. SAP for økonomifunksjoner og SalesForce for salgsavdelinger) Juridisk ERP-plattform finnes i dagens marked og vil være nødvendig for fremtidig skalering og implementering av nye løsninger som møter behovet til selskapet til enhver tid. Før dette behøves likevel et tydelig innovasjonsprosjekt, der det settes fokus på den juridiske operasjonsmodellen, de interne prosessene, strategisk målsetting for hva juridisk avdeling skal levere – og deretter hvilken teknologi som kan underbygge strategien.

Undersøkelsen var global – og vi ser en klar trend i alle geografiske områder: At transformasjonen i juridiske avdelinger har startet. Optimalisering av de interne prosesser sammen med en klar strategi for hvordan og hva juridisk skal levere, vil være viktig for riktig bruk av teknologi. Dette vil også vise vei for hvordan juridiske funksjoner kan bruke data til å bli en mer sentral del av virksomheten – og ikke kun et kostnadssenter.

Mens mange selskaper tror de har juridiske problemer som må løses, har de i realiteten selskapsmessige problemer med juridiske dimensjoner. Det er på tide at juridisk setter innovasjon på agendaen – og gis mulighet til å digitalisere sine arbeidsstrømmer. Kun da vil fremtidens juridiske avdelinger spille en viktig rolle i å løse selskapets utfordringer, og skape fremtidens verdier.