Av de tre juridiske fakultetene i Norge har UiO den høyeste poenggrensen ved ordinær opptakskvote med 62,2 (høst) og 60,8 (vår).

I Tromsø og Bergen var kravene ved ordinær kvote henholdsvis 59,5 og 60 poeng.

Kristine Bjerkestrand Haugsvær
Kristine Bjerkestrand Haugsvær

Kristine Bjerkestrand Haugsvær (22) fikk i forrige uke vite at hun hadde fått plass på jusstudiet ved UiB.

– Jeg er veldig lettet og glad for at jeg har kommet inn på jussen. Nå gleder jeg meg til å begynne med studiene, sier Haugsvær.

For å komme gjennom nåløyet har Haugsvær tatt opp fag, i tillegg til å søke med alderspoeng og poeng fra militæret.

Dekan ønsker refleksjon

– Først og fremst er det gledelig å se at så mange vil studere juss. Juss er et viktig redskap for å styre et moderne samfunn, sier UiB-dekan Karl Harald Søvig, og legger til:

– Men nå som poenggrensene stadig kryper oppover, må vi reflektere over om de som har de beste karakterene fra videregående skole, er dem som er best egnet til å studere juss. Modning er forskjellig hos ulike personer, og dagens ordning favoriserer dem som modner i løpet av videregående.

Karl Harald Søvig
Karl Harald Søvig

Søvig forteller at han selv ikke hadde kommet inn på jusstudiet med dagens karakterkrav.

– Og jeg er sikker på at hvis man spør høyesterettsdommere eller andre dyktige jurister, så vil det samme gjelde for noen av dem. Men de har allikevel gjort det veldig bra på jusstudiet.

Søvig presiserer at han ikke mener at poenggrenser skal droppes ved inntak til jusstudiet, men at det kan ses på om det skal finnes alternativer.

– Vi må reflektere over om dagens system er den beste måten å rekruttere studenter til høyere utdanning på. Det høye karakterkravet kan medføre fare for en ensartet studentgruppe, sier Søvig.

Kommende jusstudent Kristine Bjerkestrand Haugsvær er enig i at høye karakterkrav ikke bare er positivt:

– Ulempen med de høye poenggrensene er at man går glipp av andre typer mennesker som kunne passet fint som jurister.

Økning på førstegangskvotene

Poenggrensene i kvoten for førstegangsvitnemål har også økt. Ved UiO (vår), UiB og UiT er grensene på henholdsvis 53,2, 53,3 og 52,8 poeng.

Ved UiO (høst) har poenggrensen i kvoten for førstegangsvitnemål gått noe ned. Årets grense er 54,8, mot 55 i fjor.

Rett24 omtalte i april at antall søkere til UiO med oppstart høst var noe lavere enn året før. Den gang uttalte studiedekan ved UiO Erling Hjelmeng følgende om søkertallene:

– Vi ser at vi har en nedgang i søkere til oppstart høst, og en økning til oppstart vår. Det er vanskelig å si hva det skyldes, men det kan virke som at en del søkere forskyver oppstarten et semester.