Totalt 1855 personer har Rettsvitenskap i Bergen som førstevalg. Det er en økning fra i fjor, da 1754 søkere hadde jusstudiet på førsteplass.

I Oslo har 1534 søkt rettsvitenskap fra høsten, en nedgang fra 1861 i fjor. Ifølge Framtida.no er dette første gang Bergen passerer Oslo (Høst) i popularitet. I Oslo er det imidlertid to opptak i året, slik at totalen fortsatt er desidert størst.

– Vi syns det er gledelig at så mange vil studere juss i Bergen. Det er vi både takknemlige og ydmyke for, sier Karl Harald Søvig, dekan ved det juridiske fakultetet ved UiB.

Han tror det er flere faktorer som er med på å avgjøre de høye søkertallene.

– Delvis tror jeg det er fordi vi har utviklet en studiemodell på fakultetet som er attraktiv, og delvis fordi studentene tenker at dette er en utdanning de vil få bruk for etter studiet. Jusstudiet gir mange muligheter, og arbeidsmarkedet er for tiden godt for jurister, sier dekanen.

Studiet har totalt 380 plasser. Det vil si at det er 4,9 søkere som kjemper om hver plass.

Fornøyde studenter

Bendik Skarpenes har snart fullført første studieår ved UiB. Han trives godt på Norges mest populære studie.

– Mitt første år på jussen har vært spennende og givende, men også krevende. Jeg trives veldig godt, både faglig og sosialt.

Skarpenes tror søkertallene kan forklares med de mange mulighetene juristene står overfor etter endt utdanning.

– Det er anerkjent å være jurist i Norge. For egen del valgte jeg studiet på grunn av det brede spekteret av ulike yrkesveier jeg kan velge mellom, sier Skarpenes.

Ikke bekymret

Med sine 1534 søkere er rettsvitenskapsstudiet i Oslo (høst) nå nede på tredjeplass over Norges mest populære studievalg.

– Vi ser at vi har en nedgang i søkere til oppstart høst, og en økning til oppstart vår. Det er vanskelig å si hva det skyldes, men det kan virke som at en del søkere forskyver oppstarten et semester, sier Erling Hjelmeng, studiedekan ved UiO.

823 søkere har rettsvitenskapsstudiet ved UiO (oppstart vår) som sitt førstevalg, mot 655 søkere i fjor. Studiedekanen er ikke bekymret over at UiB og NHH har klatret forbi UiO på popularitetslisten.

– Høye søkertall over tid har en tendens til å svekkes av seg selv. Nåløyet for å komme inn på et studie kan påvirke hvordan søkerne rangerer søkerlisten sin, med tanke på hvor de mener det er realistisk at de vil komme inn, sier Hjelmeng.

566 personer har rettsvitenskap ved UiT på førsteplass.

Totalt 138 732 personer har søkt høyere utdanning i 2019 gjennom Samordna opptak.