De islandske fitnesskjendisen Egill «Gillzenegger» Einarsson har vært en fremtredende figur i islandsk offentlighet i mange år, først gjennom en fitnessblogg, og deretter som artist, forfatter, radio- og TV-stjerne.

Da han i 2011 ble anmeldt for voldtekt, ble saken derfor en nasjonal nyhet.

Andre gang

Straffesaken ble senere henlagt på bevisets stilling, men nå er episoden for andre gang blitt behandlet i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Første behandling skjedde i fjor høst. Den gjaldt en Instagram-post der Einarsson ble kalt «rapist bastard», noe islandsk høyesterett mente ikke var ærekrenkende. EMD var uenig, og dømte Island for brudd på retten til privatliv etter EMK art 8.

Les Rett24s omtale av forrige EMD-sak her

Den andre behandlingen, som ble avgjort nå i juli, gjelder en facebookside som ble opprettet som en protest mot et intervju Einarsson hadde gitt til avisen Morgunblaðið. I kommentarfeltet på facebooksiden skrev en kvinne at «dette er ikke et angrep på en mann for å si noe galt, men for å voldta en tenåringsjente... Det er legitimt å kritisere at voldtektsmenn figurerer på forsiden av publikasjoner som distribueres over hele byen...»

Slettet kommentaren

Kvinnen som hadde postet kommentaren slettet den frivillig da Einarssons advokat tok kontakt, men kjendisbloggeren saksøkte henne likevel for ærekrenkelse. Islandsk høyesterett kom til at kommentaren skulle kjennes død og maktesløs («null and void»).  

Einarssons krav om én million islandske kroner (snaut NOK 80.000,-) førte imidlertid ikke frem, og han ble derfor heller ikke tilkjent saksomkostninger. Det er disse to elementene «Gilzenegger» nå har klaget inn for EMD – uten hell.

EMD slår fast at nasjonale domstoler har en skjønnsmargin i vurderingen av hvordan en slik krenkelse skal repareres, og at fraværet av økonomisk oppreisning for ærekrenkelser ikke i seg selv er en krenkelse av retten til privatliv etter EMK art 8. EMD skriver:

«Retten vil imidlertid vurdere hvorvidt de nasjonale domstoler har vurdert de konkrete omstendighetene i saken, inkludert krenkelsens art og alvorlighetsgrad, samt klagerens egen adferd.»

Provoserende image

Islandske domstoler hadde lagt vekt på at Einarsson hadde skapt seg et offentlig image som ofte var provoserende og mulig å tolke som oppfordring til seksuelle krenkelser, at den aktuelle facebookposten bare var én av mange kommentarer, samt at den var blitt fjernet straks Einarsson ba om det. Dette var godt nok for EMD, som dermed heller ikke mente det var rettsstridig å nekte Einarsson saksomkostninger.

Etter ordlyden i den tilsvarende norske oppreisningsbestemmelsen i skadeserstatningsloven, kan domstolene pålegge ærekrenkeren «å betale slik erstatning (oppreisning) for skade av ikke-økonomisk art som retten finner rimelig».

Les hele avgjørelsen fra EMD her

Einarssons lokale youtube-hit «Viking-clap» fra fotball-VM i sommer, kan du se her. Den er ikke uten underholdningsverdi.